04.02.2020

Praca dla osób niepełnosprawnych w Grupie ORLEN

ORLEN oraz Spółki Grupy Kapitałowej ORLEN przystąpili do pilotażowego programu PFRON „Praca-Integracja”. Celem przystąpienia do programu jest zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami. 

NAJWAŻNIEJSZE ZAŁOŻENIA PROGRAMU:

1. Program skierowany jest do osób niepracujących, które posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

2. Zatrudnienia będą realizowane w ORLEN S.A. oraz w Spółkach Grupy Kapitałowej:

  • ANWIL S.A.
  • ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o.
  • ORLEN Eko Sp. z o.o.
  • ORLEN KolTrans S.A.
  • ORLEN Ochrona Sp. z o.o.
  • ORLEN Paliwa Sp. z o.o. Oddział Logistyka Pierwotna Gazu
  • ORLEN Południe S.A.

3. Program trwa do końca 2020 r.

Rekrutację kandydatów w ramach programu prowadzi Fundacja Aktywizacja, która wspiera osoby z niepełnosprawnościami w poszukiwaniu i podjęciu zatrudnienia oraz utrzymaniu się na rynku pracy.

Prosimy o bezpośrednie zgłaszanie się zainteresowanych osób do Fundacji Aktywizacja: TUTAJ