07.07.2020

Ruszyła rekrutacja do V edycji programu stażowego „Energia dla Przyszłości”

Interesuje Cię energia? Chcesz zdobyć unikalną wiedzę i doświadczenie, dowiedzieć się jak wygląda praca w Ministerstwie Klimatu i dużych firmach energetycznych oraz zyskać perspektywę interesującej pracy w sektorze? Aplikuj do programu stażowego „Energia dla Przyszłości” organizowanego przez Ministerstwo Klimatu, który odbywa się w czterech kluczowych spółkach z branży energetycznej w tym w ORLEN.

Kto może wziąć udział w Programie?

W V edycji Programu Stażowego mogą wziąć udział studenci lub absolwenci wybranych wydziałów najlepszych 15-stu uczelni technicznych w Polsce według rankingu Perspektywy.

Jakie wynagrodzenie otrzyma Stażysta?
Każdy Stażysta otrzyma wynagrodzenie z tytułu odbywania stażu w wysokości 3 800 zł brutto miesięcznie.

Jak aplikować na staż?

Rekrutacja trwa do 23.07.2020

Jakie są kolejne etapy rekrutacji?

 • Czekaj na informację z ministerstwa
 • Otrzymasz zaproszenie na test wiedzy i rozmowę kwalifikacyjną
 • Wskaż preferowanego Fundatora Stażu
 • Podpisz ze Spółką umowę

Do aplikacji dołącz:

Dokumenty niezbędne:

 • CV w języku polskim,
 • zaświadczenie z uczelni (wzór zaświadczenia do pobrania na dole strony),

Dokumenty dodatkowe (opcjonalnie):

 • zaświadczenie o praktyce/stażu/wolontariacie w instytucjach związanych z sektorem energetycznym,
 • kopia dokumentu (certyfikat) potwierdzającego znajomość języka obcego (innego niż j. angielski) na poziomie B2,
 • zaświadczenie z uczelni o kontynuowaniu/ukończeniu studiów na drugim kierunku (ekonomiczny lub pokrewny).

Jakie są zasady wyboru kandydatów?

W procesie rekrutacji zostanie wyłonionych maks. 32 kandydatów, którzy uzyskają najwyższą punktację. Podstawą decyzji o przyjęciu na staż będą formalne i merytoryczne kryteria wyboru kandydatów.

Kryteria wyboru kandydatów:

Obligatoryjne:

1. Rozmowa kwalifikacyjna weryfikująca:

 • wiedzę merytoryczną,
 • motywację do realizacji stażu poprzez:
  • - 5-6 pytań ogólnych,
  • - 3-6 pytań dotyczących specyfiki obszaru biznesowego.

2. Test wiedzy – próg zaliczenia 75%

3. Test weryfikujący znajomość języka angielskiego – próg zaliczenia 60%

Opcjonalne:

1. Udokumentowana praktyka/staż/wolontariat w instytucjach związanych z sektorem energetycznym

2. Udokumentowana znajomość drugiego języka obcego na poziomie co najmniej B2 (certyfikat)

3. Udokumentowane studia na drugim kierunku (ekonomia lub pokrewne).

Łączna liczba punktów, jaką można uzyskać w procesie rekrutacji to 111.

Kontakt:

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem: staz.energiadlaprzyszlosci@klimat.gov.pl