06.10.2021

ORLEN „Pracodawcą z sercem”!

Kampania społeczna „Pracodawca z sercem”, w którą się zaangażowaliśmy służy zwiększeniu szans osób niepełnosprawnych na rynku pracy.

Wyróżnienie, które otrzymaliśmy za realizowane przez nas działania, obejmowało ocenę odpowiedzialności i zaangażowania społecznego biznesu, jak również poszerzania wiedzy nt. korzyści dla obu stron wynikających z zatrudnienia osób z niepełnosprawnością. Celem kampanii jest burzenie stereotypów i barier społecznych związanych z dyskryminacją osób z niepełnosprawnością oraz sztucznymi podziałami w społeczeństwie, a także zwiększanie szansy na znalezienie pracy przez osoby z niepełnosprawnością. 

Realizując misję społecznej odpowiedzialności biznesu, sukcesywnie wdrażamy nowe rozwiązania, mające na celu zwiększanie dostępności i likwidowanie barier oraz stereotypów. Świadczy o tym m.in. nasz udział w Programie „Praca - Integracja”, w wyniku którego zatrudniliśmy w Grupie ORLEN osoby z niepełnosprawnością. Prowadzimy wewnętrzną kampanię informacyjno-konsultacyjną dotyczącą niepełnosprawności kierowaną zarówno do pracowników, jak i menedżerów, aby stale rozwijać inicjatywy i wdrażać kolejne  rozwiązania zmierzające do budowania różnorodnych zespołów i środowiska pracy przyjaznego wszystkim pracownikom.