09.11.2021

Rozpoczęliśmy VI edycję programu Energia dla Przyszłości

Wzorem ubiegłych lat z końcem października podsumowaliśmy V edycję programu stażowego Energia dla Przyszłości i tym samym zainaugurowaliśmy VI edycję.

W edycji, która dobiegła końca wzięło udział 26 osób, zaś w obecnej uczestniczy 21 stażystów, studiujących na najlepszych uczelniach technicznych w kraju. Pierwszy miesiąc stażu został zrealizowany w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, a od listopada stażyści realizują roczny staż w wybranej przez siebie spółce energetycznej. Staż w ORLEN odbywa 5 osób w 3 obszarach:

• w obszarze energetyki stażyści będą realizować aktywności związane m.in. z tematyką wsparcia zespołów przy realizacji projektów, zestawień i raportów, dokonywania analiz rynku energii w Polsce i Europie czy też automatyzacji procesów analitycznych, 

• w obszarze rozwoju i technologii stażyści będą realizować aktywności związane m.in. z przygotowywaniem materiałów informacyjnych i decyzyjnych dla projektów rozwojowych realizowanych przez dział czy pozyskiwania danych na potrzeby projektów,

• w obszarze innowacji i rozwoju nowych technologii stażyści będą realizować aktywności związane m.in. z researchem i analizą w prowadzonych projektach badawczo-rozwojowych czy organizacją współpracy z partnerami zewnętrznymi ORLEN, spółkami z Grupy Kapitałowej, partnerami przemysłowymi bądź jednostkami naukowymi. 

Energia dla Przyszłości to program organizowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz wiodące spółki sektora energetycznego: ORLEN, PGE, PGNiG i PSE S.A. Przez 12 najbliższych miesięcy stażyści poznają specyfikę pracy w wiodących spółkach branży energetycznej, będą uczestniczyć w projektach energetycznych, tym samym pogłębią swoją wiedzę oraz zdobędą unikalne doświadczenie zawodowe oraz przygotowanie do pracy w sektorze energetycznym.