28.01.2021

Wkrótce rekrutacja na staż Kierunek ORLEN 2021/2022

Zakończyliśmy i podsumowaliśmy V edycję programu Kierunek ORLEN, a przed nami, już w tym kwartale roku rekrutacja do kolejnej edycji programu. 

Mijająca edycja programu umożliwiła realizację półrocznych staży w ośmiu spółkach grupy ORLEN: ORLEN, ANWIL, ORLEN CUK, ORLEN Serwis, ORLEN Laboratorium, ORLEN Południe, ORLEN Paliwa i ORLEN Upstream. Łącznie w programie uczestniczyło 51 studentów i absolwentów. Program trwał do połowy stycznia 2021 roku i pomimo pandemii spełnił założony cel. Tegoroczna edycja programu była również wyjątkowa z innego względu. Wyłoniliśmy grupę 9 stażystów ambasadorów zaangażowanych w dzielenie się wiedzą ze swoimi rówieśnikami i przedstawicielami środowiska akademickiego.

Rola ambasadorów jest nieoceniona we wzmacnianiu wizerunku marki pracodawcy ORLEN. Celem programu Kierunek ORLEN jest przyjęcie na staże studentów ostatniego roku i absolwentów potrafiących przekładać wiedzę teoretyczną na praktyczne rozwiązania biznesowe. Stażyści nie tylko realizują indywidualnie zadania przy wsparciu opiekunów, lecz także poza zdobywaniem umiejętności, mają możliwość integrowania w ramach społeczności angażując we wspólne przedsięwzięcia, komunikując się w zamkniętej grupie na Facebooku. Dodatkową wartością programu są warsztaty, wykłady i indywidualne konsultacje, które rozwijają kolejne praktyczne umiejętności i kompetencje miękkie niezbędne do budowania przyszłej kariery zawodowej po zakończeniu stażu między innymi w Grupie ORLEN.

Powiadomienia o ofertach stażowych są dostępne w zakładce Oferty pracy i staży