19.01.2021

Współpraca ORLEN ze Szkołą Główną Służby Pożarniczej

ORLEN prowadzi wielokierunkowe działania w aspekcie bezpieczeństwa we wszystkich obszarach swojej działalności. W tym celu koncern na mocy podpisanego ramowego porozumienia, podejmuje współpracę w zakresie ochrony przeciwpożarowej ze Szkołą Główną Służby Pożarniczej. ​

​Praktyczny wymiar podpisanego porozumienia ze Szkołą Główną Służby Pożarniczej oznacza współpracę techniczną i naukowo-badawczą.

Dzięki podpisanemu porozumieniu młodzi ludzie będą mogli zdobywać pierwsze doświadczenia, odbywając praktyki, czy uczestnicząc w programach stażowych. To oznacza możliwość zapoznania się z najnowszymi technologiami stosowanymi w branży oraz sprawdzenie zastosowania wiedzy teoretycznej w realnych sytuacjach związanych z  bezpieczeństwem w przemyśle chemicznym. Natomiast pracownicy ORLEN będą mogli rozszerzać swoje kompetencje związane z bezpieczeństwem w ramach seminariów, warsztatów, czy zajęć poligonowych – mówi Józef Węgrecki, Członek Zarządu ds. Operacyjnych, ORLEN.

Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że udało się doprowadzić do podpisania tego porozumienia. Z naszej perspektywy, dzięki stażom i udziałowi w praktykach zawodowych znacznie poszerzą się możliwości rozwojowe naszych studentów i pracowników. Wierzę, że nasza współpraca w obszarach zakreślonych porozumieniem zaowocuje nowoczesnymi rozwiązaniami i opracowaniami oraz wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań – zaznacza Rektor-Komendant SGSP st. bryg. dr inż. Jarosław Chodorowski.

Szkoła Główna Służby Pożarniczej to jedyny ośrodek naukowy w Polsce zajmujący się na poziomie akademickim bezpieczeństwem pożarowym i chemicznym, ale również bezpieczeństwem procesowym oraz wybranymi elementami bezpieczeństwa i higieny pracy.