06.07.2022

Motywowaliśmy i inspirowaliśmy młodzież podczas Konferencji Mentoringowej Politechniki Warszawskiej

Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem naszych pracowników z młodym pokoleniem jest dla nas ważne. Dlatego też chętnie angażujemy się m.in. w programy mentoringowe i eventy z tym związane. Braliśmy udział w pierwszej edycji Konferencji Mentoringowej Politechniki Warszawskiej.

Chcąc profesjonalnie wspierać studentów, absolwentów i doktorantów w kreowaniu i planowaniu przez nich ścieżki rozwoju, Politechnika Warszawska wdrożyła program mentoringu. Biuro Karier, którego jesteśmy partnerem, zaprosiło 15 prelegentów ze świata biznesu, kultury i wojskowości, którzy dzięki własnym doświadczeniom mogliby zainspirować młodych uczestników. Podczas wydarzenia reprezentowali nas: Arkadiusz Ciesielski z Biura Relacji z Otoczeniem oraz Mentor w Programie Mentoringowym Politechniki Warszawskiej i Jakub Przygoński, polski kierowca rajdowy, Członek zespołu ORLEN Team.

Kontynuujemy naszą obecność w drugiej edycji programu mentoringowego. Kolejny już raz, Arek Ciesielski podzielił się wiedzą i doświadczeniem ze swoimi  podopiecznymi. W pierwszej edycji programu wspierał dwójkę studentów, których zapoznawał m.in. z tematami z zakresu społecznej odpowiedzialności. Wraz z mentee (tj. podopiecznych mentorów) pozostałych Mentorów odwiedzili Zakład Produkcyjny w Płocku, przybliżając kulisy pracy w firmie. W bieżącej edycji programu Arek Ciesielski pod swoimi skrzydłami ma aż pięcioro studentów zainteresowanych rozwojem i wzmacnianiem swoich kompetencji. Zdaniem mentee zdobyte doświadczenie poszerza ich wiedzę na tematy, o których zbyt mało mogli dowiedzieć się podczas wykładów.