26.07.2022

Nagradzamy polskich naukowców wybierając najlepszą pracę badawczą

W ramach wspierania inicjatyw naukowych ogłosiliśmy konkurs dla pracowników jednostek naukowych w Polsce. Laureaci konkursu otrzymają nagrody za „Najlepszą pracę badawczą wykonaną na rzecz ORLEN”. Zgłoszenia przyjmujemy do 31 sierpnia, a laureatów poznamy w pierwszej połowie listopada.

Celem konkursu jest promowanie najlepszych wzorców realizowania prac badawczych. Istotnym założeniem jest także motywowanie do współpracy nauki i biznesu oraz stworzenie nowoczesnych rozwiązań, które w konsekwencji znajdą praktyczne zastosowanie w naszej firmie. Do konkursu można zgłosić prace badawcze wykonane na rzecz ORLEN przez pracowników jednostek naukowych, zakończone i odebrane przez ORLEN z wynikiem pozytywnym w okresie od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. Pod uwagę będą brane zarówno prace prowadzone na zlecenie ORLEN, jak i te zainicjowane przez pracowników jednostek naukowych. 

Nagrody

Autorzy najlepszych prac badawczych otrzymają nagrody:

  • za najlepszą pracę badawczą – 10 000 złotych
  • za drugą najlepszą pracę – 8 000 złotych
  • za trzecie miejsce – 6 000 złotych

Nie wykluczamy także możliwości przyznania dodatkowych wyróżnień uczestnikom konkursu do 3 tys. zł oraz nagrody specjalnej za szczególny wkład w rozwój naszego koncernu w wysokości równoważnej nagrodzie I stopnia.

Szczegóły konkursu

Komisja konkursowa złożona z ekspertów ORLEN oceni zgłoszenia i zagłosuje na najlepsze prace.

Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania konkursu określone są w regulaminie.