29.07.2022

ORLEN mecenasem Falling Walls, światowego konkursu dla naukowców

Falling Walls to coroczne wydarzenie naukowe, które zbiega się z rocznicą upadku muru berlińskiego. Jednodniowa konferencja naukowa prezentuje prace badawcze międzynarodowych naukowców z różnych dziedzin. Event ma formułę światowego konkursu dla studentów, doktorantów, naukowców, start-upowców, ekspertów od B+R i edukacji.

Pierwsza konferencja Falling Walls odbyła się w 20. rocznicę upadku muru berlińskiego w 2009 r., a w tym roku jest organizowana jest już po raz czternasty. Tegoroczne wydarzenie odbędzie się 15 września na Politechnice Warszawskiej, a zwycięzcy etapu wystąpień lokalnych uczestniczą w wydarzeniu w Berlinie. Inicjatywa działa na rzecz tych, którzy chcą burzyć mury w nauce i społeczeństwie. W trzy minuty należy inspirująco opowiedzieć o swoim pomyśle, który burzy istniejący mur – w branży technologicznej, gospodarce, społeczeństwie czy nauce.

– Idea Falling Walls Lab jest nam bardzo bliska. Zbudowaliśmy własny ekosystem innowacji składający się z Centrum Badawczo-Rozwojowego, które testuje nowe technologie, akceleratora Skylight opartego na współpracy ze stratupami, czy też funduszu ORLEN Venture Capital. Swoją działalność badawczo-rozwojową w dużej mierze rozwijamy poprzez współpracę ze światem nauki, dlatego zależy nam na docieraniu do studentów, doktorantów naukowców czy startupów – powiedział nam Arkadiusz Majoch, dyrektor Biura Innowacji i Rozwoju Nowych Technologii.

Naszą misją jest osiągnięcie neutralności emisyjnej do 2050 roku. Konsekwentnie budujemy pozycję regionalnego lidera transformacji energetycznej, wdrażając czyste i przyjazne środowisku technologie oraz energetykę opartą o nisko- i zeroemisyjne źródła wytwarzania. Aktywnie poszukujemy nowych pomysłów, inspiracji i rozwiązań technologicznych, które pozwolą nam zrealizować ten długofalowy cel.

– Chcemy aktywnie uczestniczyć w tworzeniu przełomowych technologii związanych z szerokim profilem działalności Grupy ORLEN i jesteśmy przekonani, że te innowacyjne koncepcje znajdziemy w pomysłach młodych naukowców, którzy mają odwagę „burzyć mury” – mówi Arkadiusz Majoch, dyrektor Biura Innowacji i Rozwoju Nowych Technologii w ORLEN.

Nabór zgłoszeń otwarty! Zgłoś swój udział do 15 sierpnia TUTAJ.
Zapraszamy kandydatów ze wszystkich dyscyplin.