10.08.2022

Prezes Daniel Obajtek spotkał się ze stypendystami Fundacji ORLEN

Laureaci programu Bona Fide, którzy otrzymali wsparcie Fundacji ORLEN na naukę na najlepszych uniwersytetach na świecie, o swoich osiągnięciach i planach rozmawiali na spotkaniu z Prezesem Danielem Obajtkiem.

Fundacja ORLEN od pięciu lat przyznaje stypendia dla studentów, którzy dostali się na studia na jednej z uczelni wyższych znajdujących się w pierwszej pięćdziesiątce Akademickiego Rankingu Uniwersytetów Świata (na tak zwanej Liście Szanghajskiej). Stypendium służy pokryciu kosztów czesnego, a stypendyści zobowiązują się, że po ukończeniu nauki podejmą pracę na rzecz Polski – w sektorze publicznym, spółkach Skarbu Państwa lub zagranicznych agendach polskich instytucji. 

Prezes Daniel Obajtek zwrócił uwagę, że dla rozwijania biznesu i nowoczesnej gospodarki najważniejszym z czynników jest kapitał ludzki. – Działamy kompleksowo. Nie tylko inwestujemy w rozwój obecnych pracowników całej Grupy ORLEN, lecz także myślimy o zapewnieniu wykształconych kadr w przyszłości. To szczególnie ważne w przypadku wymagających dziedzin jak na przykład zielona energetyka, paliwa alternatywne czy badania i rozwój. Dlatego będziemy rozwijać nasz program stypendialny, zapewniając tym samym najlepszych specjalistów w perspektywicznych dziedzinach nie tylko Grupie ORLEN, ale polskiej gospodarce − podkreślił Prezes Zarządu ORLEN. 

Przyszli liderzy gospodarki

W czterech pierwszych edycjach programu Fundacja ORLEN przyznała 32 stypendia na kwotę blisko 4 mln zł. Część z nich po zakończeniu studiów znalazła zatrudnienie w Grupie ORLEN, innych spółkach czy w administracji państwowej. W tym roku do grona stypendystów dołączyło 14 osób. Rozpoczną studia m.in. na takich uczelniach jak Uniwersytet Harvarda w Stanach Zjednoczonych, Uniwersytet Oksfordzki czy w London School of Economics w Wielkiej Brytanii. 

Zdajemy sobie sprawę, że dla wielu zdolnych Polaków ograniczeniem w studiowaniu za granicą są wysokie opłaty za studia. Stąd decyzja o otwarciu programu Bona Fide. Mamy nadzieję, że laureaci tego programu staną się liderami w różnych sektorach gospodarki, czy administracji publicznej a nabytą za granicą wiedzę i umiejętności wykorzystają na rzecz Polski – mówi Katarzyna Różycka, Prezeska Fundacji ORLEN. Podkreśla, że program Bona Fide to nie tylko stypendium na pokrycie kosztów czesnego. – Chcemy by stypendyści się poznali, dzielili się doświadczeniami, pozostali w kontakcie. Stąd takie spotkania jak to, które zorganizowaliśmy w Warszawie

Nie tylko stypendium

Poza spotkaniem z Prezesem Danielem Obajtkiem i rozmowami stypendystów w kuluarach, Fundacja ORLEN przygotowała dla nich także panel dyskusyjny, który poprowadził Maciej Sadowski, Prezes Fundacji Startup Hub Poland, który na co dzień ściąga do Polski talenty ze świata i przekonuje najlepiej wykształconych Polaków, że własny startup warto otwierać nad Wisłą.