08.08.2022

Szukasz letnich praktyk? Dobrze trafiłeś!

Od lat realizujemy praktyki grupowe dla uczniów i studentów na podstawie porozumień z uczelniami. Odbywają się one zarówno na terenie Zakładu Petrochemicznego, Rafineryjnego i Elektrociepłowni w Płocku, jak i w obszarach pozaprodukcyjnych w Płocku i w Warszawie. Jeśli jesteś zainteresowany praktyką grupową u nas, skontaktuj się z koordynatorem praktyk na swojej uczelni i zapytaj, czy uczelnia ma podpisane odpowiednie porozumienie z ORLEN.

Co zyskasz?

Praktyki to doskonała okazja, aby sprawdzić się pod okiem ekspertów. Dzięki takiej formie podjęcia pracy masz możliwość zetknięcia się z innowacyjnym przemysłem, który swoim zasięgiem obejmuje zarówno branżę inżynieryjną, m.in. energetyczną, chemiczną, petrochemiczną, jak i biznesową. Oznacza to, że masz dostęp do specjalistycznej wiedzy, zaawansowanych technologii oraz pracy przy innowacyjnych projektach – często niedostępnych nigdzie indziej! Od 2019 r. praktyki grupowe odbyło u nas ponad 500 uczniów.

Ponadprogramowe atrakcje

Wychodzimy z inicjatywą i w takcie praktyk organizujemy także dodatkowe warsztaty na Zakładzie Produkcyjnym oraz w naszym Centrum Badawczo-Rozwojowym. To dodatkowe 3 dni, w trakcie których przybliżamy uczniom oraz studentom historię powstania Zakładu Produkcyjnego w Płocku, jego strukturę, opowiadamy o procesach technologicznych na wiodących instalacjach, bezpieczeństwie technicznym, procesowym i środowiskowym, o pracy na produkcji, a także oprowadzamy po kluczowych obszarach i zapoznajemy z aparaturą oraz urządzeniami. Spotkania mają charakter praktyczny, gdzie każdy może dopytać naszych pracowników o interesujące go zagadnienia.

Kiedy i gdzie realizowane są praktyki?

Praktyki grupowe w ORLENIE są realizowane na przełomie od lipca do września. Czas ich trwania jest zróżnicowany i zależy od specyfiki szkoły oraz uczelni, a także zawartego porozumienia. Jest to zazwyczaj okres mieszczący się w przedziale od 2 do 8 tygodni. Praktykanci realizują swoje zadania w Płocku na terenie Zakładu Petrochemicznego, Rafineryjnego, Elektrociepłowni oraz w obszarach pozaprodukcyjnych zarówno w Płocku, jak i w Warszawie.

Co to znaczy „praktyki grupowe”?

W ORLEN realizujemy tylko praktyki grupowe, tzn. że praktyki odbywają się na podstawie podpisanych porozumień o współpracy ze szkołami i uczelniami. Są to zorganizowane grupy uczniów i studentów. Nie organizujemy natomiast praktyk indywidualnych, czyli takich, gdzie student sam szuka pracodawcy, u którego może odbyć praktyki.

Jak dostać się do nas na praktyki?

Jeśli jesteś zainteresowany/-a praktyką grupową u nas, skontaktuj się z koordynatorem praktyk na swojej uczelni i zapytaj, czy uczelnia ma podpisane odpowiednie porozumienie z ORLEN. W przypadku, gdy jest podpisane porozumienie, wystarczy wyrazić swoją chęć odbycia praktyk u nas i w kolejnych krokach uczelnia zgłosi zainteresowanych studentów na praktyki. To uczelnia kieruje studenta na odbycie praktyki. Jeśli uczelnia nie ma podpisanego porozumienia, to niestety nie będzie możliwości, aby odbyć praktyki w ORLEN.