SPRZEDAŻ

Jakość obsługi klienta na stacjach paliw

Agnieszka Samel-Gorzela


Opracowujemy, wdrażamy i usprawniamy standardy obsługi klientów na stacjach paliw. Zmierzamy do tego, aby obsługa była jednolita i przede wszystkim na wysokim poziomie, a ten poziom zadowolenia z naszych usług monitorujemy na bieżąco. Pytamy klientów o ich oczekiwania. Na podstawie informacji zwrotnych oraz w zestawieniu z trendami rynkowymi usprawniamy zarówno pracę naszych zespołów, jak i procesy wewnętrzne.

Dbamy o budowanie dobrych relacji z prowadzącymi stacje paliw i pracownikami stacji. Prowadzący są dla ORLENU partnerami biznesowymi z własną działalnością gospodarczą. To oni budują wartość stacji dzięki wysokim standardom obsługi klienta. My z kolei ich w tym wspieramy - wdrażamy systemy motywacyjne i materiały oraz programy szkoleniowe.

W ten sposób podnosimy kompetencje pracowników stacji paliw oraz opracowujemy standardy obsługi klienta tak, aby były zrozumiałe dla pracowników i łatwe do wdrożenia na co dzień - niezależnie od tego czy jest to stacja w górach czy nad morzem. Zmierzamy do tego, aby obsługa była profesjonalna, a pracownik, który obsługuje klienta - uprzejmy, zaangażowany, skoncentrowany na potrzebach klientów, a tym samym skuteczny sprzedażowo.

Proces opracowywania standardów daje satysfakcję. Jestem zadowolona, gdy rozwiązania się sprawdzają, klienci wracają do nas i chwalą obsługę klienta. Nie zawsze jest łatwo, ponieważ standardy opracowujemy też na podstawie skarg i reklamacji ale ciągłe doskonalenie dotyczy każdego aspektu naszej pracy, również rozwoju kompetencji w zespole. Mam komfort kierowania zespołem, który jest zaangażowany, zorientowany na poszukiwanie usprawnień i rozwój indywidualny. Mamy do siebie zaufanie, szanujemy się i dbamy o otwartą i efektywną komunikację. 

Gdy myślę o pracy w ORLEN, jestem naprawdę dumna, że pracuję w firmie, która ma tak istotny wpływ na gospodarkę i jest ceniona na rynku pracy.

Agnieszka Samel-Gorzela Kierownik, Dział Standardów i Relacji z Klientami Sieci Detalicznej (DJS)

Dlaczego ORLEN?

ORLEN jest marką rozpoznawalną przez każdego Polaka, a to zobowiązuje. Jestem dumna, że mogę pracować w tak nowoczesnej organizacji, ponieważ mam możliwość rozwoju i wykorzystuję własny potencjał. Cenię sobie dynamikę biznesu, profesjonalizm ludzi, współpracę ze zgranym, kompetentnym, zespołem, poczucie bezpieczeństwa i stabilność w zmiennym otoczeniu makroekonomicznym. Moja praca jest poparta wartościami stosowanymi w ORLEN, do których należą: Odpowiedzialność, Rozwój, Ludzie, Energia, Niezawodność, które znajdują odzwierciedlenie w każdym realizowanym zadaniu i są zgodne z kulturą korporacyjną firmy.