HUMAN RESOURCES 

Benefity

Aneta Skalska


Holistyczne podejście do pracownika oznacza, że stawiamy go w centrum. 

Budujemy kompleksowo programy benefitowe i wellbeingowe, aby obejmowały wszystkie obszary życia naszych pracowników. Bierzemy pod uwagę środowisko pracy, otoczenie zewnętrzne, sytuację na rynku pracy i wprowadzamy takie programy, które zaspokoją najróżniejsze potrzeby. Świadomie inwestujemy w ofertę benefitową, cyklicznie badamy potrzeby pracowników, jesteśmy czujni na zachowania konkurencji i na tej podstawie zmieniamy albo dobudowujemy różne komponenty do programów benefitowych.

Pracuję w obszarze, który odpowiada za zarządzanie wynagrodzeniami i benefitami. Rozwijam i wdrażam najlepsze rynkowe benefity oraz realizuję projekty dotyczące poprawy efektywności organizacji. Zdobywałam doświadczenie w polskich i międzynarodowych spółkach Grupy Kapitałowej ORLEN. Cenię sobie perspektywy rozwoju, jakie oferuje ta firma. ORLEN to siła i prestiż. Identyfikuję się z firmą. Utożsamiam się z jej wartościami, doceniam stabilizację, atrakcyjne warunki pracy i dobry pakiet korzyści. Mam wiele satysfakcji z tego, że mam wpływ na tworzenie atrakcyjnych warunków pracy. 

Chciałabym, aby na rynku pracy pakiet benefitów był bezkonkurencyjny i decydował o tym, że PKN ORLEN będzie pracodawcą pierwszego wyboru.

Tworzę nowe rozwiązania tak, by były adekwatne do oczekiwań pracowników i żeby sprawiły innym wiele satysfakcji.

Aneta Skalska HR

Jeden z projektów, który wdrożyłam - "Platforma kafeteryjna"- zajął 1. miejsce w konkursie Project of the Year Award w kategorii "Ludzie" na wewnętrznej konferencji Project Management & Innovation Day. Cieszę się, że moja praca jest zauważalna!

Podkreślamy wartości atrakcyjnego pracodawcy. Znaczenie mają nie tylko elementy finansowe, ale również pozafinansowe, takie jak bogata oferta szkoleniowo-rozwojowa czy środowisko pracy. 

Jesteśmy multienergetycznym, międzynarodowym koncernem - to też element korzyści z pracy, bo tworzymy nowe szanse pracy dla kogoś, kto ma międzynarodowe ambicje. To naturalne miejsce, w którym można się rozwijać, ale też być zaopiekowanym.

Tworzę ekosystem dobrego wynagrodzenia, mocnego, ciekawego miejsca pracy oraz benefitów pozafinansowych. Definiujemy długoterminowo priorytety działania i kierunki rozwoju dla programów motywacyjnych. Podchodzimy holistycznie do pracowników. Dbamy o ich potrzeby i aby oferta benefitowa odpowiadała na potrzeby, w zależności od cyklu życia pracownika w organizacji i nie tylko.