ADMINISTRACJA

Relacje publiczne i międzynarodowe

Aneta Skalska


W mojej pracy niezbędna jest znajomość etykiety biznesowej i zasad protokołu dyplomatycznego. Prowadzenie oficjalnych rozmów, negocjacji, zjednywanie rozmówców oraz sztuka wychodzenia z trudnych sytuacji, to moja codzienna praca.

Transformacja koncernu i ekspansja na rynki międzynarodowe wymaga aktywnych działań w obszarze szeroko rozumianej dyplomacji. Dbam o odpowiedni wizerunek firmy w kontaktach dyplomatycznych. Odpowiadam za wsparcie informacyjne i organizacyjne prowadzonych projektów międzynarodowych, poszukuję płaszczyzn współpracy. Odpowiadam również za budowanie i utrzymywanie relacji z placówkami dyplomatycznymi, ambasadami krajów w Polsce i za granicą ale też
jednostkami administracji publicznej, administracją samorządową czy rządową.

Bardzo dobrze rozumiem procesy, jakie realizuje Grupa ORLEN, ponieważ uczestniczyłam już wcześniej w ważnych momentach biznesowych związanych z rozwojem firmy. Pracuję w Grupie ORLEN 20 lat, mam doświadczenie w jej międzynarodowych spółkach, byłam świadkiem pozytywnych przemian, jakie przeszła firma i przekonanie, że zmierzamy we właściwym kierunku.

Jestem dumna, że jestem częścią tej firmy. Jej historia dzieje się na moich oczach.

Aneta Skalska Administracja

Dlaczego ORLEN?

Mocno wierzę, że każdy zaangażowany i otwarty na zmiany pracownik, znajdzie w ORLENIE satysfakcję i spełnienie, a także unikalną szansę na rozwój zawodowy.