MARKETING, KOMUNIKACJA I CSR

Różni ludzie mają różne potrzeby

Arkadiusz Ciesielski


Komunikacja i współpraca w ramach społeczności lokalnych to budowanie relacji i włączenie partnerów społecznych w wiele przedsięwzięć korzystnych na rzecz poprawy życia mieszkańców Płocka i okolic. Począwszy od opieki społecznej, przez edukację i kulturę, po ekologię czy sport.

Inicjatywy społecznej odpowiedzialności biznesu to również konkursy grantowe, rozwój płockich organizacji pozarządowych oraz projekty wpisujące się w strategię zrównoważonego rozwoju.

Łączę wiedzę dziennikarską i doświadczenie we współpracy z mediami z umiejętnością prowadzenia projektów społecznych dla mieszkańców Płocka i okolic.

Mam wieloletnie doświadczenie w Biurze Prasowym ORLEN. Współpracowałem z mediami, dziennikarzami, zarządzałem komunikacją kryzysową, prowadziłem działania PR. Od lat współpracuję również z instytucjami na terenie Płocka. Jednym ze zrealizowanych przeze mnie projektów była rozbudowa sieci stacji rowerowych w ramach Płockiego Roweru Miejskiego. 

Jestem również członkiem zarządu fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka”, która została uznana przez ekspertów za jeden z trzydziestu najbardziej znaczących lokalnych projektów społecznych w mijającym 30-leciu w Polsce. Wspieramy finansowo płockie stowarzyszenia i kluby, działamy na rzecz poprawy życia mieszkańców Płocka w każdej dziedzinie, począwszy od sportu, przez opiekę społeczną, po kulturę.

Cenię sobie możliwość rozwoju, wymiany wiedzy, pracy z najlepszymi, ciągłego doskonalenia swoich umiejętności, inspiracji oraz stabilności.

Arkadiusz Ciesielski Marketing i komunikacja

Dzień z Ambasadorem Arkadiusz Ciesielski

Dlaczego ORLEN?

Bardzo wiele wyniosłem z najzwyklejszych, codziennych rozmów z ludźmi. Wspominam rozmowę z pewnym pracownikiem koncernu, który przechodził na emeryturę. Zapytałem, czy z racji 40-letniego stażu nigdy nie znudziła mu się praca w jednej firmie? Odpowiedział – „W płockiej petrochemii to nie miało znaczenia. Ta firma ciągle się rozwijała i tworzyła nowe miejsca pracy oraz możliwości. Wystarczyło, że pracownik chciał się rozwijać, a wówczas miał możliwość pracy na różnych stanowiskach. To tak, jakby zmieniać pracodawców, ale ciągle być pod tymi samymi skrzydłami”. 

Ten pan przeszedł wszystkie szczeble kariery: od stanowiska operatora po stanowisko członka zarządu. Myślę, że jest to nadal aktualne, tym bardziej że mamy jeszcze większe możliwości. Koncern jest złożonym organizmem umożliwiającym rozwój osobisty i satysfakcję z dobrze zrealizowanych projektów. Firma daje pracownikowi bardzo wiele, trzeba tylko chcieć pracować w symbiozie i zachować równowagę.

Jako ambasador

Aktywnie włączam sią w rynkowe dyskusje eksperckie mając dobre zrozumienie zagadnień biznesowych. Myślę też, że moja postawa - optymizm i otwartość - mogą wpłynąć na postrzeganie ORLEN przez pryzmat ludzi takich jak ja, tworzących wyjątkowe projekty, które budują pozycję i prestiż firmy.