STRATEGIA I ROZWÓJ

Recycling chemiczny czyli rozkład tworzyw sztucznych

Bartłomiej Samardakiewicz


Opracowuję i wdrażam technologie, które wykorzystują procesy chemiczne do rozkładu tworzyw sztucznych na substancje chemiczne. Z nich z kolei można stworzyć surowiec o zupełnie innych właściwościach. 

Zajmuję się prowadzeniem innowacyjnych projektów B+R / R&D zgodnie z założeniami tak zwanej „gospodarki obiegu zamkniętego”. Chodzi o podejście zamkniętej pętli, w której odpady z jednych procesów są wykorzystywane jako surowce dla innych. To zmniejsza zużycie surowców, emisję CO2 i utratę energii. 

Projekty nad którymi pracuję stanowią część strategii Grupy ORLEN aby osiągnąć neutralność emisyjną do 2050 roku. 

Na co dzień łączę badania naukowe z biznesem. Jestem współautorem kilkunastu patentów oraz zgłoszeń patentowych w obszarze recyklingu chemicznego oraz menedżerem z doświadczeniem w międzynarodowym środowisku. W swojej karierze zrealizowałem wiele międzynarodowych projektów związanych z recyklingiem chemicznym, a obecnie w Grupie ORLEN.rozwijam projekty wyjątkowe na skalę gospodarki europejskiej.

Każda innowacja jest wynikiem wiedzy, współpracy, wysiłku, wręcz bezwarunkowej determinacji, żeby przedsięwzięcie zakończyło się wdrożeniem. Z jednej strony bierzemy pod uwagę odważne idee i myślimy „out of the box”, z drugiej zaś żeby przekształcić nasze pomysły w rzeczywistość, mocno stąpamy po ziemi.

Bartłomiej Samardakiewicz Ekspert, Dział Strategicznych Projektów Badawczo - Rozwojowych

Dlaczego ORLEN?

To środowisko pracy w którym jest miejsce dla osób, które chcą tworzyć rozwiązania mające istotnie pozytywny wpływ na kraj i region.