STRATEGIA I ROZWÓJ

Recycling chemiczny czyli rozkład tworzyw sztucznych

Bartłomiej Samardakiewicz


Opracowuję i wdrażam technologie, które wykorzystują procesy chemiczne do rozkładu tworzyw sztucznych na substancje chemiczne. Z nich z kolei można stworzyć surowiec o zupełnie innych właściwościach. 

Zajmuję się prowadzeniem innowacyjnych projektów B+R / R&D zgodnie z założeniami tak zwanej „gospodarki obiegu zamkniętego”. Chodzi o podejście zamkniętej pętli, w której odpady z jednych procesów są wykorzystywane jako surowce dla innych. To zmniejsza zużycie surowców, emisję CO2 i utratę energii. 

Projekty nad którymi pracuję stanowią część strategii Grupy ORLEN aby osiągnąć neutralność emisyjną do 2050 roku.

Każda innowacja jest wynikiem wiedzy, współpracy, wysiłku, wręcz bezwarunkowej determinacji, żeby przedsięwzięcie zakończyło się wdrożeniem. Z jednej strony bierzemy pod uwagę odważne idee i myślimy „out of the box”, z drugiej zaś żeby przekształcić nasze pomysły w rzeczywistość, mocno stąpamy po ziemi.

Bartłomiej Samardakiewicz Ekspert, Dział Strategicznych Projektów Badawczo - Rozwojowych


Na co dzień łączę badania naukowe z biznesem. Jestem współautorem kilkunastu patentów oraz zgłoszeń patentowych w obszarze recyklingu chemicznego oraz menedżerem z doświadczeniem w międzynarodowym środowisku. W swojej karierze zrealizowałem wiele międzynarodowych projektów związanych z recyklingiem chemicznym, a obecnie w Grupie ORLEN.rozwijam projekty wyjątkowe na skalę gospodarki europejskiej.

Dlaczego ORLEN?

To środowisko pracy w którym jest miejsce dla osób, które chcą tworzyć rozwiązania mające istotnie pozytywny wpływ na kraj i region.