PETROCHEMIA

Gramy do jednej bramki

Cezary Leleń


Moją karierę rozpocząłem od półrocznego stażu w ramach programu „Kierunek ORLEN”. Sprawdziłem się i zostałem zatrudniony w zespole. Najważniejszym momentem dla mnie, jako młodego pracownika, był dzień, w którym po raz pierwszy podpisałem się pod protokołem z inspekcji urządzenia. Taka decyzja ma duży wpływ na bezpieczeństwo zakładu. Wtedy w pełni zdałem sobie sprawę z ciążącej na mnie odpowiedzialności.

Pracuję w Zespole Dozoru i Jakości Technicznej w zakładzie produkcyjnym w Płocku. Dbam o to, by urządzenia, takie jak rurociągi czy zbiorniki, były sprawne. To trochę tak, jak z przeglądem samochodu. Raz na jakiś czas trzeba zrobić badanie techniczne, aby mieć pewność, że maszyna działa bez szwanku. W oparciu o przeprowadzone badania i dokumentację techniczną określam, jak długo dany sprzęt czy instalacja będzie mogła być bezpiecznie eksploatowana.

Już dziś dzięki nowoczesnej technologii możemy pozyskiwać wiele informacji na temat urządzeń. Dlatego tak ważna jest umiejętność korzystania z najnowszych technologii, tak jak i kompetencje analityczne. To jest przyszłość. Wszystko wymaga więc ode mnie, jako inżyniera, bycia na bieżąco z najnowszymi trendami w zakresie techniki. Rozwijam też umiejętności analityczne przez analizowanie dużej ilości danych i wyciągania właściwych wniosków.

Mój zespół współpracuje także z zewnętrznymi organami – Urzędem Dozoru Technicznego oraz Transportowym Dozorem Technicznym. Opiniujemy i weryfikujemy dokumentację techniczną nowobudowanych instalacji. To nasz udział w rozwoju firmy.

Prawidłowa eksploatacja urządzeń zapewnia bezpieczeństwo funkcjonowania Zakładu Produkcyjnego i wpływa na bezpieczeństwo mieszkańców Płocka. Dążymy do osiągnięcia doskonałości operacyjnej, aby Zakład funkcjonował prawidłowo i zgodnie z najwyższymi standardami.

Cezary Leleń Specjalista, Zespół Dozoru i Jakości Technicznej

Podcast Kariera po Stażu w ORLENIE z perspektywy obecnego pracownika

Dlaczego ORLEN?

Praca w PKN ORLEN daje możliwości rozwoju w wielu obszarach i w stabilnym otoczeniu, co jest szczególnie istotne dla mnie jako młodego pracownika wiążącego swoją przyszłość z firmą. Jestem zadowolony z możliwości bycia częścią polskiej firmy, mającej wpływ na międzynarodową gospodarkę. Poza tym, jako fan sportu, jestem dumny, że PKN ORLEN sponsoruje sportowców i drużynę piłki ręcznej ORLEN Wisła Płock, której kibicuję.

Jako ambasador

Chciałbym podzielić się swoimi doświadczeniami i opowiedzieć o zadaniach, jakie realizujemy wspierając zakład produkcyjny, szczególnie osobom, które interesują się techniką i zaczynają karierę zawodową.