BHP

Stan bezpieczeństwa nie jest dany na zawsze

Łukasz Stańczak


ORLEN to wyjątkowe projekty i wysokie wymagania, które zobowiązują do ciągłego poszukiwania najlepszych rozwiązań i stałego samorozwoju.

Pracuję w obszarze BHP, odpowiadam za wdrażanie i monitorowanie procesów, które zapewniają bezpieczeństwo pracowników i kontraktorów w zakładzie produkcyjnym w Płocku, instalacji PTA we Włocławku i elektrowni parowo-gazowej (CCGT) we Włocławku. 

Karierę w Grupie ORLEN rozpocząłem od stanowiska aparatowego, czyli obecnie - operatora. W ciągu kilku lat poznałem zakład produkcyjny, uczestniczyłem w odbiorach kilku instalacji produkcyjnych, a po zdobyciu wiedzy i doświadczenia z zakresu BHP uczestniczyłem w kilku ciekawych projektach międzynarodowych. Obecnie odpowiadam za bezpieczeństwo pracy i jestem reprezentantem zakładów chemicznych w Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego, reprezentującą branżę chemiczną i zrzeszającą ponad 140 zakładów.

W praktyce moja praca polega na opracowywaniu standardów i wytycznych dla naszych pracowników i kontraktorów, szkoleniu i monitorowaniu, czy są one przestrzegane. Kontrole są szalenie ważne, bo pozwalają zweryfikować przygotowanie i kompetencje podwykonawców do realizacji poszczególnych prac, a to z kolei pozwala nam lepiej wybierać dostawców i kontraktorów.

Każda instalacja podlega licznym zmianom, zmienia się też skład wykorzystywanych na nich surowców. Wymaga to przewidywania nowych możliwych źródeł zagrożeń. 

Myślę, że to jest unikalny przemysł, który zapewnia unikalne doświadczenia. Różnorodność problemów i skala działań realizowanych przez firmę daje mi możliwość rozwoju. Codzienne wyzwania wymagają ciągłego poszerzania wiedzy, co sprawia, że praca jest niezmiernie ciekawa i ekscytująca. Przez te 17 lat „kręcenia się wokół kominów” w dość futurystycznej scenerii wszechogarniającego metalu, pary wodnej i hałasu pracujących urządzeń, zżyłem się z ludźmi, podobnie jak ja traktujących to miejsce, jak swój drugi dom. Rozmach, wielkość nakładów i efektywność skomplikowanych systemów współpracujących ze sobą, rodzi satysfakcję współudziału w tworzeniu czegoś unikatowego.

Dzień z życia BHP’owca w ORLENIE
Wieloletni pracownik ORLEN opowiada o swojej pracy

Czuję dumę, że pracuję w firmie, która ma wielkie możliwości. Od mojej codziennej pracy zależy bezpieczeństwo ludzi i środowiska naturalnego. Uczestniczę w kreowaniu standardów w całej Grupie Kapitałowej ORLEN. To sprawia, że czuję się odpowiedzialny i interesuje mnie poszukiwanie i wdrażanie najlepszych światowych praktyk podnoszących świadomość pracowników w zakresie bezpieczeństwa pracy. W rezultacie tworzę przyszłość dla ludzi i firmy.

Łukasz Stańczak BHP