HR

Dotrzymywanie zobowiązań i stabilność zatrudnienia

Marta Piórkowska


Jestem partnerem dla managerów w procesie podejmowania decyzji kadrowych, a czasami wsparciem w trudnych sytuacjach. Odpowiadam za pięć najbardziej  „przemysłowych” obszarów rekrutacyjnych w naszej spółce: Zakład produkcyjny – rafinerię, petrochemię, obszar-wodnościekowy, BHP i obszar energetyki. W samym zakładzie produkcyjnym – sercu działalności naszej firmy pracuje ponad 2,6 tys. pracowników.

Moja praca HR Biznes Partnera polega na dbaniu, aby rozwiązania HR (formalne, rekrutacyjne, rozwojowe, związane z każdym etapem pracownika w firmie) były nowoczesne, zaawansowane, funkcjonalne i podążały za ambitną strategią Grupy ORLEN. Biorę też czynny udział w realizacji projektów z obszaru HR i odpowiadam za ich udoskonalanie i rozwój. Odzwierciedleniem skuteczności mojej pracy są dobre relacje, komunikacja i umiejętność przekazania informacji tak, aby menedżerowie w zarządzaniu zespołem mogli myśleć tylko o swojej specjalizacji i biznesie.

Z dumą obserwuję jak na moich oczach ORLEN przekształca się w koncern multienergetyczny. Szanuję tradycję, historię firmy, ale też nowoczesne narzędzia pracy, nowoczesne technologie, energię, dynamizm i dążenie do wzrostu wartości firmy we wszystkich jej obszarach. 

Dlaczego ORLEN?

Doceniam wysokie standardy, dotrzymywanie zobowiązań, satysfakcjonujące wynagrodzenie i system benefitów. Nowi pracownicy, którzy przeprowadzają się do Płocka z całej Polski szybko łapią bakcyla i zadomawiają na dobre i w Płocku, i firmie, i zupełnie mnie to nie dziwi.