PRODUKCJA

Odpowiedzialność, wiedza i doświadczenie

Mateusz Miklaszewski


Kieruję blisko 100-osobowym zespołem pracowników na jednym z wydziałów Zakładu Produkcyjnego w Płocku. Kluczowy jest dla mnie kontakt „twarzą w twarz” - znam każdego z imienia i znajduję czas, żeby z każdym porozmawiać.

Zależy mi też na tym, aby wszyscy mieli poczucie, że gramy zespołowo i możemy na siebie liczyć. Spędziliśmy setki godzin razem, i to w różnych sytuacjach, więc siłą rzeczy nasze relacje są dość bliskie. Moi współpracownicy nie pracują dla mnie, tylko razem pracujemy dla ORLENU. 

Karierę zaplanowałem skrupulatnie, dlatego wybrałem technikum o profilu chemicznym, studia i staż po którym sprawdziłem się na tyle dobrze, że zacząłem pracę początkowo na najniższym stanowisku na produkcji. Z czasem zdobywałem wiedzę, zaliczałem egzaminy stanowiskowe, awansowałem, a dzisiaj nadzoruję prace zespołu. Nadzoruję, chociaż to jest praca zespołowa - dbamy o właściwe funkcjonowanie naszych czterech instalacji, wdrażamy nowe rozwiązania aby ograniczyć zużycie energii i zmniejszać emisję CO2.

Najważniejsze to zrozumieć, po co tu jesteśmy i jak nasze działania wpływają na cały zakład. Potem liczy się wiedza i doświadczenie.  Teren zakładu jest olbrzymi, więc tu sprawdza się powiedzenie, że wiedza wchodzi „z nóg do głowy”. Trzeba swoje „wychodzić”, poznać instalację z każdej strony.

Jestem zaangażowany w olbrzymie przedsięwzięcia, takie jak budowa instalacji HVO. Tu w przyszłości będziemy przerabiać oleje roślinne i tłuszcze zwierzęce na „zielony” diesel. Wyobraźmy sobie, że możemy pokonać drogę od oleju po frytkach do paliw lotniczych. To niezwykle ciekawy i perspektywiczny projekt.

Dlaczego ORLEN?

Myślę o wielu ciekawych ludziach, którzy budują tę firmę. O relacjach i współpracy z nimi. Widzę stabilność, szansę rozwoju, myślę o coraz to nowych wyzwaniach stawianych ORLENOWI i możliwość ciągłego przełamywania granic - robienia rzeczy teoretycznie niemożliwych. ORLEN ma jasno określoną ścieżkę kariery dla każdego pracownika, docenia wkład pracowników w rozwój firmy, pozwala na indywidualny rozwój. Jestem dumny, że pracuję w firmie, która ma wpływ na gospodarkę Polski.