STRATEGIA I ROZWÓJ

Na właściwym miejscu

Monika Podkowińska


W dzisiejszych czasach silnej konkurencji i szybkich zmian technologicznych, oprócz tradycyjnych mierników sukcesu projektu (zakres-czas-budżet), liczą się przede wszystkim korzyści biznesowe (materialne i niematerialne) wynikające z realizacji projektów. Stanowią one kluczowy czynnik ich sukcesu, stąd tak ważne jest zdobywanie przez kierowników projektów nowych kompetencji, aby mogli skutecznie wspierać rozwój swojej organizacji.

Sukces projektu zależy w dużej mierze od dwóch czynników: wsparcia sponsora i skuteczności kierownika projektu. Ten pierwszy jest swoistym ambasadorem projektu, zaangażowanym w pracę i pomagającym w sytuacjach, które tego wymagają. Praca kierownika projektu z kolei polega głównie na kontakcie z innymi osobami, dlatego tak ważne są tzw. kompetencje miękkie – umiejętność komunikowania się, współpracy w rozproszonym zespole, prowadzenie spotkań czy rozwiązywanie problemów. Nie mniej ważna jest oczywiście znajomość dziedziny, w której się poruszamy, ale także umiejętność tworzenia harmonogramu i budżetu czy raportowania. 

W dzisiejszych czasach od kierownika projektu oczekuje się, aby znał też różne metody czy standardy zarządzania projektami i umiał dopasować je do realizowanego projektu – inaczej bowiem kieruje się projektem IT, a inaczej np. budową Centrum Badawczo Rozwojowego. W ostatnim czasie coraz większą rolę odgrywają też kompetencje cyfrowe i znajomość nowych technologii.

Chciałabym zarazić więcej osób bakcylem zarządzania projektami. Warto rozwijać takie kompetencje, bo każdy realizuje lub kiedyś będzie realizował jakiś projekt – czy to zawodowo, czy prywatnie. To także tematyka bardzo perspektywiczna, dlatego zachęcam wszystkich zainteresowanych do wejścia w nią głębiej.

Zarządzanie projektami jest moją pasją. Jestem aktywnym członkiem stowarzyszenia Project Management Institute w Polsce, które wyznacza standardy zarządzania projektami, poza tym działam w stowarzyszeniu skupiającym największą społeczność projektową na świecie, które organizuje różne wydarzenia dla osób zarządzających projektami. Czerpię z niego wiele inspiracji, które przenoszę do naszej organizacji. Przychodząc do ORLEN-u dysponowałam doświadczeniem i kwalifikacjami i miałam pomysł, w jaki sposób mogłabym nadal się rozwijać. W ciągu 6 lat przeszkoliłam ponad 1000 pracowników Grupy Kapitałowej, wdrożyłam i rozbudowałam markę trzech dużych projektów i rozwijam wiele inicjatyw i programów.

Jedną z nich jest konferencja Project Management & Innovation Day. To przedsięwzięcie skierowane do kierowników projektów ułatwiające wymianę wiedzy i networking. Jest też elementem budowy społeczności w Grupie ORLEN. Teraz przygotowujemy się do kolejnej, szóstej już edycji. Wspólnie z obszarem kadr organizujemy też Project Excellence Center, czyli cykl szkoleń dla kierowników projektów. Inną inicjatywą, o której warto powiedzieć, jest konkurs Projektu Roku, połączony z galą rozdania nagród. Jego celem jest promowanie profesjonalnego zarządzania projektami i motywowanie zespołów projektowych do efektywnej współpracy.

Możliwość realizacji w ORLEN własnych pomysłów i angażowania się w międzyobszarowe działania daje wiele satysfakcji i rozwija. Mam szczęście, bo realizuję swoją pasję w najlepszym możliwym miejscu.

Czuję, że jestem we właściwym miejscu. Projekty, które realizuję, służą rozwojowi pracowników w obszarze zarządzania projektami.

Monika Podkowińska Strategia i rozwój

Dzień z Ambasadorem - Monika Podkowińska

Dlaczego ORLEN?

Czuję, że jestem we właściwym miejscu. Projekty, które realizuję, służą rozwojowi pracowników w obszarze zarządzania projektami. Mam też możliwość angażowania się w międzyobszarowe działania, dzięki czemu mam dostęp do wiedzy na temat wyjątkowych i innowacyjnych projektów.

Jako ambasador

Widzę silną markę i solidnego pracodawcę, który zapewnia pracownikom bardzo dobre warunki zatrudnienia i możliwość rozwoju zawodowego. Identyfikuję się z wartościami tej organizacji i chcę je reprezentować.