STRATEGIA I ROZWÓJ 

Strategia i rozwój

Tomasz Sajkowski


Tu nie chodzi o mnie, tu chodzi o zespół ludzi, i o to, czym się wszyscy zajmujemy.

Kieruję Centrum Badawczo-Rozwojowym nie będąc chemikiem, a posiadając doświadczenie i wiedzę z dziedziny zarządzania projektami z metodykami oceny działalności badawczej i innowacyjnej, ale także z obszaru finansów i podatków. Doświadczenie w zakresie realizacji inwestycji na taką skalę zdobywałem w największych firmach konsultingowych. Doradzałem firmom z różnych branż, jak zdobyć finansowanie. Doradzałem przy budowie nowych zakładów produkcyjnych lub centrów badawczych, pomagałem podejmować decyzje o lokalizacji inwestycji zagranicznych. 

Centrum Badawczo-Rozwojowe to wyjątkowy i innowacyjny projekt nie tylko w skali PKN ORLEN, ale i całego kraju, realizowany w ramach Programu Rozwoju Petrochemii. To inwestycja nie na dzisiaj, a na przyszłość. Na co dzień pracuję w Warszawie i w Płocku. Moja praca jest nie tylko intensywna, ale i różnorodna. Bywa, że jednego dnia zajmuję się projektem orurowania instalacji badawczych w CBR, negocjacjami handlowymi, doborem kolorystyki i architektury wnętrz, podatkami, sprawami kadrowymi czy administracyjnymi, a równolegle doglądam np. postępów rozwoju inwestycji.

Projekty i cała działalność, z którą jestem związany, są w zasadzie wyłącznie innowacyjne, niepowtarzalne i różnorodne. Wymagają od ludzi pełnego zaangażowania, niekonwencjonalnych metod pracy. Są związane z dynamicznie zmieniającym się otoczeniem.

Tomasz Sajkowski Kierownik Centrum Badawczo-Rozwojowego w PKN ORLEN S.A.

We współpracy kadry naukowej koncernu z uczelniami, instytutami czy start-upami testujemy rozwiązania i produkty technologiczne przed ich wdrożeniem do produkcji. Pracujemy nad kilkoma projektami badawczo-rozwojowymi. Na przykład nad opracowaniem technologii produkcji benzyny bazowej o najlepszych właściwościach pod kątem długoterminowego przechowywania w kawernach solnych, czyli podziemnych magazynach powstałych po wydobyciu soli. Jestem odpowiedzialny za rozliczanie i jego koordynację od strony formalnej. Pracujemy w multidyscyplinarnych zespołach z ludźmi reprezentującymi różne dziedziny i specjalizacje. 

Radio dla Ciebie: Tomasz Sajkowski, cz.1
Radio dla Ciebie: Tomasz Sajkowski, cz.2