PROJEKTY ROZWOJOWE

Staż w ORLENIE pozwala mi zdobyć cenne doświadczenie i umiejętności

Aneta Nowakowska

Na stażu do moich obowiązków należy głównie opracowywanie analiz rynku produktów przemysłu petrochemicznego oraz przygotowywanie prezentacji i materiałów na zlecenie współpracowników z obszaru Rozwoju. Na bieżąco zapoznaję się z aktualnościami z rynku paliw, energii i petrochemikaliów, wykorzystując dostęp do serwisów informacyjnych oraz baz danych.

Obecnie odbywam staż w Zespole Projektów Rozwojowych i Analiz Rynku w ORLEN w Płocku. Wybrałam ten obszar, ponieważ jest to miejsce, w którym mogę zastosować w praktyce wiedzę zdobytą podczas studiów. Moje zadania umożliwiają mi także doskonalenie umiejętności analitycznych i zapoznanie się z kierunkami rozwoju ORLENU.

Jestem studentką III roku Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku na kierunku Technologia Chemiczna o specjalności Technologia Produktów Naftowych. Wybrałam ten kierunek, ponieważ chemia od zawsze była moją pasją, a Politechnika Warszawska oferuje bogaty program studiów, gdzie praktyczne podejście do procesów chemicznych pełni kluczową rolę. Podczas studiów aktywnie działam w Płockim Naukowym Kole Chemików oraz uczestniczę w projektach naukowo-badawczych nadzorowanych przez wykwalifikowaną kadrę wykładowców. 

Podczas stażu mogę współpracować z profesjonalistami, zdobywać nowe umiejętności i doświadczenie.

Aneta Nowakowska Stażystka

Z czym kojarzy Ci się ORLEN? 

ORLEN kojarzy mi się z nieustannym rozwojem, możliwością realizacji własnych pomysłów i wdrożenia ich do działania nawet na skalę międzynarodową.

Co daje Ci staż w ORLENIE? 

Staż w ORLENIE pozwala mi zdobyć cenne doświadczenie i umiejętności, dzięki którym mam możliwość praktycznego zastosowania wiedzy zdobytej podczas studiów i wybrania właściwej dla mnie ścieżki zawodowej. Staż umożliwia mi również udział w ciekawych warsztatach i szkoleniach prowadzonych przez ORLEN.

Dlaczego ORLEN?

Wybrałam ORLEN, ponieważ to firma umożliwiająca zdobycie doświadczenia w wielu segmentach rynku, stawiająca na pracowników, jako główny filar działalności biznesowej. Staż w ORLENIE pozwala mi zdobyć cenne doświadczenie i umiejętności.