HR

Wybrałam obszar HR ze względu na nowe wyzwania i różnorodność zadań

Julia Wolińska

Biuro HR zajmuje się bieżącą obsługą kadrowo-płacową pracowników. Do moich głównych zadań stażowych należy m.in. wspieranie w realizacji procesów rekrutacyjnych, zadań administracyjnych, a także w realizacji szkoleń zamkniętych dla pracowników.

Staż odbywam w Biurze HR w spółce ORLEN Paliwa. Wybrałam ten obszar, ponieważ mogę zastosować w praktyce wiedzę zdobytą na studiach i pozyskać doświadczenie w zawodzie, w którym chciałabym w przyszłości pracować. 

Studiuję Komunikację i Psychologię w Biznesie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wybrałam ten kierunek, ponieważ jest to połączenie zarządzania i psychologii, którymi się interesuję. Dzięki tym studiom mogę rozwijać swoje umiejętności miękkie i kierownicze, które w przyszłości będą podstawą do pełnienia funkcji menadżerskich. Mogę również zdobywać wiedzę z zakresu psychologii, która jest niezbędna, aby rozumieć drugiego człowieka w m.in. w biznesie.

Wybrałam ten obszar, ponieważ mogę zastosować w praktyce swoją wiedzę zdobytą na studiach i pozyskać doświadczenie w zawodzie, w którym chciałabym w przyszłości pracować.

Julia Wolińska Stażystka

Z czym kojarzy Ci się ORLEN? 

ORLEN kojarzy mi się z nieustannym rozwojem, ogromem możliwości i profesjonalizmem. ORLEN to pracodawca, który w dużym stopniu oddziałuje i wspiera polską gospodarkę.

Co daje Ci staż w ORLENIE? 

Staż w ORLENIE daje mi możliwość zastosowania teorii poznanej na studiach w praktyce, nieustannie doskonaląc przy tym swoje umiejętności. Jednym z najlepszych aspektów stażu jest praca z doświadczonymi profesjonalistami, a także możliwość czerpania od nich wiedzy. Nie brakuje również wsparcia, jakie można otrzymać od zespołu na każdym etapie wykonywania zadań stażowych, dzięki czemu każde nowe wyzwanie nie wywołuje stresu.

Dlaczego ORLEN?

ORLEN pozwala na czerpanie wiedzy i zapoczątkowanie swojej kariery tym, którzy nie zdobyli jeszcze doświadczenia zawodowego i wciąż się uczą. W moim przypadku stało się to dzięki programowi stażowemu „Kierunek ORLEN”.