ZAKUPY

Praca kupca odgrywa kluczową rolę w usprawnieniu działalności innych obszarów

Ksenia Wata

Staż odbywam w Zespole Centralnych Zakupów Taktycznych. Zaaplikowałam na to stanowisko, ponieważ chcę zdobyć doświadczenie w prowadzeniu negocjacji oraz umiejętności komunikowania się z partnerami biznesowymi. Moja praca polega na prowadzeniu postępowań zakupowych oraz na stałym kontakcie z partnerem biznesowym, a po wypuszczeniu oferty na rynek także z oferentami.  

Praca kupca odgrywa kluczową rolę w usprawnieniu działalności innych obszarów. Moim celem jest przeprowadzanie postępowań zakupowych, w ramach których nabywam przedmioty niezbędne pozostałym pracownikom do wykonywania swoich codziennych obowiązków.

W lutym 2023 roku obroniłam tytuł inżyniera na Politechnice Warszawskiej na kierunku Inżynieria Materiałowa. Wybrałam ten kierunek ze względu na chęć podjęcia wyzwania oraz sprawdzenia się na kierunku technicznym. Postanowiłam rozwijać swoje zainteresowania również w innych obszarach, dlatego planuję rozpocząć studia magisterskie w Wyższej Szkole Handlowej w Warszawie na kierunku E-Biznes. Ten kierunek studiów pozwoli mi poznać funkcjonowanie biznesów online.

ORLEN z roku na rok staje się firmą, która ma znaczący udział nie tylko w Polsce, ale również na świecie, dlatego chcę być częścią firmy z tak ogromnym potencjałem.

Ksenia Wata Stażystka

Z czym kojarzy Ci się ORLEN? 

ORLEN kojarzy mi się z firmą, która stawia na rozwój. 

Co daje Ci staż w ORLENIE? 

Uczestnictwo w stażu w ORLENIE pomaga mi stawiać pierwsze kroki na mojej ścieżce zawodowej, dzięki wsparciu merytorycznym i zaangażowaniu moich przełożonych i współpracowników. 

Dlaczego ORLEN?

ORLEN z roku na rok staje się firmą, która ma znaczący udział nie tylko w Polsce, ale również na świecie, dlatego chcę być częścią firmy z tak ogromnym potencjałem.