OCHRONA ŚRODOWISKA

Na stażu mogę wykonywać różnorodne zadania, a ich realizacja daje mi dużo satysfakcji

Kuba Kotarski

Na stażu mam możliwość nie tylko zdobywania cennej wiedzy merytorycznej, ale także brania czynnego udziału w projektach prowadzonych przez dział. Do moich codziennych obowiązków należy m.in. weryfikacja łańcuchów postępowań z odpadami, wprowadzanie danych do bazy pomiarów emisji, sprawdzanie instrukcji ochrony środowiska, prowadzenie odbiorów miesięcznych odpadów oraz wykazu zdarzeń awaryjnych.

Staż odbywam w Dziale Monitorowania Środowiska i Pozwoleń Środowiskowych w ORLEN w Płocku. Wybrałem ten obszar ponieważ uważam, że bardzo dobrze odnajduję się w tematyce związanej z ochroną środowiska, a od początku mojej nauki wszelkie związane z nią zagadnienia nie sprawiały mi większych problemów. Utwierdziło mnie to w przekonaniu, że Biuro Ochrony Środowiska w Płocku to miejsce dla mnie.

Ukończyłem studia inżynierskie na kierunku Inżynieria Środowiska w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ten kierunek wybrałem ze względu na to, że dobrze sprawdzam się zarówno w przedmiotach ścisłych jak i zadaniach technicznych. Dodatkowo cenię sobie kontakt z przyrodą oraz naturą. Inżynieria środowiska jest kierunkiem, który przybliżył mi podstawy budownictwa oraz znacząco poszerzył wiedzę o ochronie środowiska, co po czasie okazało się doskonałym wyborem.

Na stażu od początku czułem się jako część zespołu, dzięki czemu nie tylko dostałem możliwość zdobywania cennej wiedzy merytorycznej, ale także brania czynnego udziału w projektach prowadzonych przez dział.

Kuba Kotarski Stażysta

Z czym kojarzy Ci się ORLEN? 

ORLEN kojarzy mi się z liderem w branży paliwowo-energetycznej zatrudniającym profesjonalistów z różnych dziedzin. To również organizacja, która wspiera potrzebujących, pomaga społecznościom lokalnym i młodym ludziom w ramach programów organizowanych przez Fundację ORLEN.

Co daje Ci staż w ORLENIE? 

Staż w ORLENIE daje mi możliwość zdobycia nowych umiejętności i rozwoju, dzięki czemu cały czas mogę poszerzać swoją wiedzę. Dzięki uczestnictwu w programie stażowym "Kierunek ORLEN" mogę wykonywać różnorodne zadania, a ich realizacja daje mi dużo satysfakcji.

Dlaczego ORLEN?

ORLEN jest w stanie zagwarantować mi możliwości, kulturę pracy, opiekę merytoryczną oraz szereg innych benefitów, które uważam za rewelacyjne na start kariery zawodowej.