ENERGETYKA

Wybrałem obszar Energetyki z uwagi na ambitne i różnorodne zadania

Miłosz Żabik

Na stażu zajmuję się przygotowywaniem raportów tygodniowych z pracy jednostek wchodzących do Grupy ORLEN oraz analizą pracy jednostek energetycznych. Ponadto, realizuję zadania związane z wykorzystaniem języków programowania VBA oraz R, równocześnie szkolę się w ich wdrażaniu. Wspieram również zespół w bieżących zadaniach projektowych.

Odbywam staż w Dziale Analiz i Modelowania Biznesowego w obszarze Energetyki. Wybrałem ten obszar z uwagi na ambitne i różnorodne zadania, które są w nim realizowane oraz case study, którego przygotowanie przyniosło mi ogromną przyjemność i satysfakcję.

Jestem studentem IV roku Politechniki Warszawskiej na wydziale Mechaniki Energetyki i Lotnictwa na kierunku Energetyka. Wybrałem specjalizację związaną z systemami i urządzeniami energetycznymi. Po uzyskaniu tytułu Inżyniera planuję dalej rozwijać swoje kompetencje związane z obszarem energetyki na studiach II stopnia. Wybrałem te studia z uwagi na moje zainteresowanie obszarem energetyki i chęć uczestniczenia w transformacji energetycznej naszego kraju.

Wybrałem ten obszar z uwagi na ambitne i różnorodne zadania, które są w nim realizowane oraz case study, którego przygotowanie przyniosło mi ogromną przyjemność i satysfakcję.

Miłosz Żabik Stażysta

Z czym kojarzy Ci się ORLEN? 

ORLEN kojarzy mi się z ogromnym przedsiębiorstwem, wiodącym prym w polskim sektorze energetycznym, który ma jasno postawione cele i konsekwentnie do nich dąży.

Co daje Ci staż w ORLENIE? 

Staż w ORLENIE daje mi możliwość poszerzenia wiedzy nabytej na studiach, ale również zdobywanie całkowicie nowych umiejętności związanych z pracą w tak dużej organizacji. Współpraca ze specjalistami z różnych dziedzin dostarcza mi ogromną ilość doświadczenia, które będzie owocowało w przyszłości.

Dlaczego ORLEN?

ORLEN jest najszybciej rozwijającym się koncernem energetycznym w Polsce, który rozszerza swoją działalność również na wielu zagranicznych rynkach. Możliwość bycia częścią tak ambitnej organizacji pozwala na nabycie cennych umiejętności oraz rozwoju zawodowego.