Kariera

Najczęściej zadawane pytania

Aplikacje kandydatów przyjmujemy online za pośrednictwem strony www.orlen.pl/kariera w zakładce „oferty pracy” w odpowiedzi na opublikowane oferty pracy.

Aby złożyć aplikację na wybrane stanowisko, po zapoznaniu się z treścią ogłoszenia rekrutacyjnego, należy kliknąć "Aplikuj na stanowisko". Po akceptacji klauzuli dotyczącej wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych możliwe będzie uwzględnianie przez Zespół Rekrutacji dokumentów aplikacyjnych w prowadzonych procesach rekrutacyjnych.

Nowocześnie zarządzany koncern dużej skali daje możliwość realizowania ambicji zawodowych w niemal każdym obszarze. Sprawdź, jakie możliwości oferujemy dla osób o różnym poziomie doświadczenia w PKN ORLEN na www.orlen.pl/kariera w zakładce ”specjalizacje i obszary”

oraz w Grupie Kapitałowej, na stronie www.orlen.pl, w zakładce „kariera/ oferty pracy/ praca w spółkach grupy kapitałowej”.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat uczestnictwa w programach staży i praktyk realizowanych w PKN ORLEN oraz ogłoszeniami staży opublikowanymi na stronie www.orlen.pl, w zakładce „drzwi do kariery”. Zapraszamy do ustawienia powiadomienia o trwających kampaniach stażowych i aktualnych ofertach stażowych.

Informacje na temat pracy i kariery są opublikowane bezpośrednio na stronach poszczególnych Spółek Grupy ORLEN. Przejście na stronę www Spółki jest dostępne poprzez www.orlen.pl/kariera w zakładkę „oferty pracy/praca w spółkach grupy kapitałowej”.

Aplikacje kandydatów przyjmujemy online w odpowiedzi na opublikowaną ofertę pracy na stronie www.orlen.pl, w zakładce „praca na stacji”.

Aplikacje kandydatów przyjmujemy online w odpowiedzi na opublikowaną ofertę pracy na stronie www.orlen.pl, w zakładce „praca na stacji”.

Applications from candidates are accepted online at www.orlen.pl/kariera in the tab „oferty pracy” in response to published job offers. To apply for selected position read job offer then click on the icon „Aplikuj na stanowisko”. After accepting the clause regarding consent to the processing of personal data, it will be possible for the Recruitment Team to take into consideration application documents in the recruitment process.

Aplikacje przyjmujemy wyłącznie online poprzez system rekrutacyjny za pośrednictwem strony www.orlen.pl, zakładka kariera. Po akceptacji klauzuli dotyczącej wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych możliwe będzie uwzględnianie przez Zespół Rekrutacji dokumentów aplikacyjnych w prowadzonych procesach rekrutacyjnych, potwierdzenie kandydatowi otrzymanie aplikacji i poinformowanie o statusie w procesie rekrutacji. 

Powiadomienie o otrzymaniu aplikacji jest przesyłane automatycznie poprzez system aplikacyjny na adres mailowy podany podczas składania aplikacji.

Aplikacje kandydatów podlegają wstępnej selekcji pod kątem spełnienia kryteriów formalnych ujętych w ogłoszeniu rekrutacyjnym. Wybrani kandydaci zapraszani są na spotkanie rekrutacyjne, w którym udział biorą potencjalny przyszły przełożony oraz rekruter. Spotkania realizowane są w formule spotkań bezpośrednich lub online.

W przypadku zainteresowania Twoją kandydaturą spodziewaj się kontaktu telefonicznego w celu umówienia spotkania rekrutacyjnego. Kandydaci, którzy nie zostali zaproszeni do udziału w rozmowie rekrutacyjnej, otrzymują informację e-mail po zakończonym procesie rekrutacji.

Tak. Odpowiedź jest udzielana kandydatom na adres mailowy podany podczas składania aplikacji. Wiadomość jest przesyłana po zakończeniu procesu rekrutacji.

Proszę o kontakt www.orlen.pl, zakładka kariera/kontakt”.