Program stażowy Kierunek ORLEN

Najczęściej zadawane pytania

Rekrutacja

Po pierwsze weź udział w rekrutacji do programu. Zaaplikuj online poprzez stronę www.orlen.pl/kariera. Ogłoszenia są publikowane dwa razy do roku: w marcu i w październiku.

Szanse są równe dla wszystkich osób uczestniczących w rekrutacji do programu stażowego spełniających wymagania formalne związane z aplikowaniem do programu (np. załączenie zrealizowanego case study w przypadku rekrutacji do „ścieżki biznes” programu Kierunek ORLEN) oraz spełniających kryteria formalne określone w treści ogłoszenia. W ramach każdego etapu rekrutacji masz możliwość zaprezentowania w najlepszym stopniu siebie i swojej wiedzy.

Rekrutacja odbywa się dwa razy w roku: w marcu i w październiku. W marcu rekrutujemy do edycji „biznes”, staż rozpoczyna się w czerwcu. W październiku rekrutujemy do edycji „inżynieryjnej”, staż rozpoczyna się w listopadzie. Etapy procesu rekrutacji:

I ETAP: Aplikacja online w odpowiedzi na ogłoszenie stażowe.

W edycji „biznes” oprócz aplikacji należy dołączyć zrealizowane biznesowe case study, dostępne wraz z ogłoszeniem. Przejście do drugiego etapu rekrutacji zależy od tego, czy spełniasz kryteria określone w ogłoszeniu. W przypadku case study, o przejściu do drugiego etapu dodatkowo decyduje sposób rozwiązania case study.

II ETAP: Spotkanie z przyszłym opiekunem stażu.

To czas na zaprezentowanie swojej kandydatury oraz uzyskanie szczegółowych informacji na temat stażu. W przypadku case study jest to też moment zaprezentowania case study. Więcej na temat case study/zadania konkursowego przeczytasz w rozdziale dziewiątym.

Rekrutacja rozpoczyna się w marcu i w październiku. Zgłoszenia kandydatów są przyjmowane w ciągu dwóch tygodni. W zależności od edycji „Kierunek ORLEN inżynieria” lub „Kierunek ORLEN biznes” rekrutacja trwa od dwóch tygodni do dwóch miesięcy. Ogłoszenia są opublikowane na www.orlen.pl/kariera.

Można zaaplikować na dowolną liczbę ogłoszeń stażowych w dowolnym okresie trwania rekrutacji. Za każdym razem aplikacja traktowana jest niezależnie.

Liczymy na Twoją dostępność w okresie 6 lub 12 miesięcy, przez 20 lub 40 godzin w tygodniu.

Szczegółowe wymagania związane ze specjalizacjami czy umiejętnościami znajdziesz w treści każdego ogłoszenia w sekcji „Od kandydatów oczekujemy” na www.orlen.pl/kariera.

Nie. Staż jest dla absolwentów oraz studentów. Szczegółowe oczekiwania są wymienione w treści każdego z ogłoszeń stażowych na www.orlen.pl/kariera.

Do wyboru masz ponad 20 specjalizacji m.in.: inżynieria, ekonomia, administracja, obsługa klienta, zakupy, informatyka. Więcej szczegółów poznasz przeglądając treści opublikowanych ogłoszeń stażowych na www.orlen.pl/kariera.

Case study (czyli zadanie merytoryczne) jest udostępnione wraz z ogłoszeniem stażowym w przypadku edycji „biznes” i rekrutacji realizowanej w marcu. Zadanie odzwierciedla treść pracy w zespole do którego aplikujesz. Załączenie zrealizowanego case study jest niezbędne przy aplikacji do programu, edycji „biznes”. Rozwiązanie jest uwzględniane w rekrutacji i kwalifikacji do kolejnego etapu programu stażowego. W czasie rekrutacji możesz kontaktować się z nami w przypadku pytań, wątpliwości.

W trakcie około 1 godz. spotkania masz możliwość poznania potencjalnego przyszłego opiekuna, zadań do zrealizowania podczas stażu, a także porozmawiania na temat zrealizowanego przez Ciebie case study.

Zadbaj o to aby być wypoczętym, a na spotkanie przyjedź chwilę wcześniej. Przygotuj krótką, 5-minutową wypowiedź na temat zrealizowanego zadania case study. Zastanów się nad zadaniami, które realizowałeś w trakcie studiów, swoimi osiągnięciami i innymi przydatnymi dla nas informacjami, które będziesz chcieć zaprezentować. O resztę zadbamy w trakcie spotkania.

Aplikację rozważamy w ramach oferty stażowej, do której zaaplikowałeś. Nie wykluczamy jednak, że będziemy mogli rozważyć Twoją kandydaturę również pod kątem innych zespołów, ale tylko za Twoją wiedzą i zgodą.

Po zakończeniu każdego etapu rekrutacji otrzymasz mailową informację o pozytywnym lub negatywnym zakwalifikowaniu do kolejnego etapu.

Warunki stażu

W przypadku edycji programu stażowego „biznes”, bądź gotowy na rozpoczęcie stażu w czerwcu oraz na dostępność przez 6 miesięcy. W przypadku edycji „inżynieryjnej” bądź gotowy na rozpoczęcie stażu w listopadzie oraz na dostępność 6-12 miesięcy.

Staż zakłada docelowo realizację zadań od poniedziałku do piątku, w wymiarze 40 godzin tygodniowo w przypadku edycji „biznes” oraz minimum 20 godzin tygodniowo w przypadku edycji „inżynieryjnej”.

Miasta, w których odbywa się staż są określone bezpośrednio w treściach ogłoszeń. W przypadku edycji programu stażowego „biznes”, rekrutacja jest realizowana m.in. do następujących miast: Płock (mazowieckie), Warszawa (mazowieckie), Włocławek (kujawsko-pomorskie), Trzebinia (małopolskie), Jedlicze (podkarpackie). W przypadku rekrutacji do edycji programu stażowego „inżynieria” rekrutacja jest realizowana do następujących miast: Płock (mazowieckie), Warszawa (mazowieckie).

Sprawy formalne

Staż jest płatny i realizowany na podstawie umowy cywilno-prawnej.

Nie refundujemy kosztów przyjazdu na spotkanie rekrutacyjne.

Nie refundujemy kosztów pobytu, dojazdu, zakwaterowania ani utrzymania.

Nie refundujemy kosztów pobytu, dojazdu, zakwaterowania ani utrzymania.

Celem programu stażowego jest przygotowanie w trakcie stażu do pracy na konkretnym stanowisku. Od pierwszego dnia stażu pracujesz na swój sukces realizując konkretne zadania, których poziom realizacji na bieżąco możesz konsultować z Opiekunem. Zatrudnienie jest wynikiem chęci i możliwości z obu stron: Twojej i naszej.

Więcej pytań związanych z programem stażowym Kierunek ORLEN?
Napisz: kierunek.kariera@orlen.pl