Program stażowy Kierunek ORLEN

Najczęściej zadawane pytania

Rekrutacja

Po pierwsze weź udział w rekrutacji do programu. Zaaplikuj online poprzez stronę www.orlen.pl/kariera. Ogłoszenia są publikowane w marcu.

Szanse są równe dla wszystkich osób uczestniczących w rekrutacji do programu stażowego spełniających wymagania formalne związane z aplikowaniem do programu (np. załączenie zrealizowanego case study) oraz spełniających kryteria formalne określone w treści ogłoszenia. W ramach każdego etapu rekrutacji masz możliwość zaprezentowania w najlepszym stopniu siebie i swojej wiedzy.

Rekrutacja odbywa się w marcu, a staż rozpoczyna się w lipcu. Etapy procesu rekrutacji:

I  ETAP: Aplikacja online w odpowiedzi na ogłoszenie stażowe.

Oprócz aplikacji należy dołączyć zrealizowane biznesowe case study, dostępne wraz z ogłoszeniem. Przejście do drugiego etapu rekrutacji zależy od tego, czy spełniasz kryteria określone w ogłoszeniu. O przejściu do drugiego etapu dodatkowo decyduje sposób rozwiązania case study.

II  ETAP: Spotkanie z przyszłym opiekunem stażu.

To czas na zaprezentowanie swojej kandydatury oraz uzyskanie szczegółowych informacji na temat stażu. Jest to też moment zaprezentowania case study. Więcej na temat case study/zadania konkursowego przeczytasz w tym rozdziale.

Rekrutacja rozpoczyna się w marcu. Zgłoszenia kandydatów są przyjmowane w terminie określonym w ogłoszeniach rekrutacyjnych, ale masz średnio miesiąc na złożenie aplikacji. 

Można zaaplikować na dowolną liczbę ogłoszeń stażowych w dowolnym okresie trwania rekrutacji. Za każdym razem aplikacja traktowana jest niezależnie.

Liczymy na Twoją dostępność w okresie 6 miesięcy, przez 80 lub 160 godzin w miesiącu.

Szczegółowe wymagania związane ze specjalizacjami czy umiejętnościami znajdziesz w treści każdego ogłoszenia w sekcji

„Od kandydatów oczekujemy” na www.orlen.pl/kariera.

Nie. Staż jest dla absolwentów oraz studentów. Szczegółowe oczekiwania są wymienione w treści każdego z ogłoszeń stażowych na www.orlen.pl/kariera.

Do wyboru masz ponad 20 specjalizacji m.in.: inżynieria, rozwój, technologia, energetyka  ekonomia, administracja, obsługa klienta, zakupy, informatyka. Więcej szczegółów poznasz przeglądając treści opublikowanych ogłoszeń stażowych na www.orlen.pl/kariera

Case study (czyli zadanie merytoryczne) jest udostępnione wraz z ogłoszeniem stażowym. Zadanie odzwierciedla treść pracy w zespole, do którego aplikujesz. Załączenie zrealizowanego case study jest niezbędne przy aplikacji do programu. Rozwiązanie jest uwzględniane w rekrutacji i kwalifikacji do kolejnego etapu programu stażowego. W czasie rekrutacji możesz kontaktować się z nami w przypadku pytań, wątpliwości.

W trakcie około godzinnego spotkania masz możliwość poznania potencjalnego przyszłego opiekuna, zadań do zrealizowania podczas stażu, a także dyskusji na temat zrealizowanego przez Ciebie case study. W zależności od sytuacji epidemiologicznej spotkania te mogą być realizowane za pośrednictwem aplikacji Skype. 

Zadbaj o to, aby być wypoczętym, a na spotkanie przyjedź chwilę wcześniej. Przygotuj krótką, 5-minutową wypowiedź na temat zrealizowanego zadania case study. Zastanów się nad zadaniami, które realizowałeś w  trakcie studiów, swoimi osiągnięciami i innymi przydatnymi dla nas informacjami, które będziesz chcieć zaprezentować. O resztę zadbamy w trakcie spotkania.

Jeśli sytuacja epidemiologiczna uniemożliwi nam bezpośrednie spotkanie i będziemy rozmawiać poprzez aplikację Skype, sprawdź wcześniej, czy otrzymany link na spotkanie jest aktywny, zaloguj się kilka minut wcześniej, aby sprawdzić swoją łączność internetową. Poproś kogoś znajomego o wcześniejsze przetestowanie połączenia na Skype - czy masz sprawną kamerę (nie jest to absolutnie wymóg, ale miło byłoby się zobaczyć), czy działają głośniki, mikrofon itp. 

Aplikację rozważamy w ramach oferty stażowej, do której zaaplikowałeś. Nie wykluczamy jednak, że będziemy mogli rozważyć Twoją kandydaturę również pod kątem innych zespołów, ale tylko za Twoją wiedzą i zgodą.

Po zakończeniu każdego etapu rekrutacji otrzymasz mailową informację o pozytywnym lub negatywnym zakwalifikowaniu do kolejnego etapu.

Warunki stażu

Staż rozpoczyna się w lipcu i trwa 6 miesięcy.

Staż zakłada docelowo realizację zadań od poniedziałku do piątku, w wymiarze 80 godzin lub 160 godzin w miesięcznych okresach rozliczeniowych. 

Miasta, w których odbywa się staż, są określone bezpośrednio w treściach ogłoszeń, najczęściej jednak rekrutacja jest realizowana m.in. do następujących miast: Płock (mazowieckie), Warszawa (mazowieckie). Dodatkowo z uwagi na realizację Programu Stażowego wspólnie z naszymi spółkami z Grupa ORLEN również Włocławek (kujawsko-pomorskie), Trzebinia (małopolskie), Jedlicze (podkarpackie) itd.

Sprawy formalne

Staż jest płatny i realizowany na podstawie umowy cywilno-prawnej.

Nie refundujemy kosztów przyjazdu na spotkanie rekrutacyjne.

Nie refundujemy kosztów pobytu, dojazdu, zakwaterowania ani utrzymania.

Nie refundujemy kosztów pobytu, dojazdu, zakwaterowania ani utrzymania.

Celem programu stażowego jest umożliwienie Ci zdobycia praktycznego doświadczenia zawodowego i unikatowej wiedzy w strategicznej dla gospodarki Grupie u najlepszego pracodawcy w Polsce, we współpracy z ekspertami podczas realizacji ciekawych projektów. Możliwość pozostania u nas po zakończonym stażu zależy od różnych czynników, dlatego na etapie rekrutacji nie dajemy takiej gwarancji. 

Więcej pytań związanych z programem stażowym Kierunek ORLEN?
Napisz: kierunek.kariera@orlen.pl