Program stażowy Kierunek ORLEN

Najczęściej zadawane pytania

Po pierwsze weź udział w rekrutacji do programu. Zaaplikuj online poprzez stronę www.orlen.pl/kariera. Ogłoszenia są publikowane w marcu.

Szanse są równe dla wszystkich osób uczestniczących w rekrutacji na staż spełniających wymagania formalne związane z aplikowaniem do programu oraz spełniających kryteria formalne określone w treści ogłoszenia. W ramach każdego etapu rekrutacji masz możliwość zaprezentowania w najlepszym stopniu siebie i swojej wiedzy.

Rekrutacja startuje w marcu, a staż rozpoczyna się w lipcu. Etapy procesu rekrutacji:

I  ETAP: Aplikacja online w odpowiedzi na ogłoszenie stażowe.

Przejście do drugiego etapu rekrutacji zależy od tego, czy spełniasz kryteria określone w ogłoszeniu.

II  ETAP: Rozmowy z wybranymi kandydatami.

To czas na zaprezentowanie swojej kandydatury oraz uzyskanie informacji na temat stażu. 

III ETAP: Spotkania z wybranymi kandydatami. 

W tym etapie będziemy chcieli poznać się lepiej i porozmawiać o stażu. Przed spotkaniem poprosimy Cię o rozwiązanie krótkiego zadania, które zaprezentujesz na spotkaniu w siedzibie firmy.   

IV ETAP: Wybór kandydatów na staż. 

Rekrutacja rozpoczyna się w marcu. Zgłoszenia kandydatów są przyjmowane w terminie określonym w ogłoszeniach rekrutacyjnych, ale masz średnio miesiąc na złożenie aplikacji. 

Można zaaplikować na dowolną liczbę ogłoszeń stażowych w dowolnym okresie trwania rekrutacji. Za każdym razem aplikacja traktowana jest niezależnie.

Liczymy na Twoją dostępność w okresie 6 miesięcy, przez 80 lub 160 godzin w miesiącu.

Szczegółowe wymagania związane ze specjalizacjami czy umiejętnościami znajdziesz w treści każdego ogłoszenia.

Nie. Staż jest dla absolwentów oraz studentów. Szczegółowe oczekiwania są wymienione w treści każdego z ogłoszeń stażowych.

Do wyboru masz ponad 20 specjalizacji m.in.: inżynieria, rozwój, technologia, chemia, energetyka, zakupy, informatyka. Więcej szczegółów poznasz, przeglądając treści opublikowanych ogłoszeń stażowych.

W trakcie około godzinnego spotkania masz możliwość poznania potencjalnego przyszłego opiekuna / przełożonego, zadań do zrealizowania podczas stażu, a także dyskusji na temat zrealizowanego przez Ciebie krótkiego zadania.

Zadbaj o to, aby być wypoczętym, a na spotkanie przyjedź chwilę wcześniej. Przygotuj krótką, 5-minutową wypowiedź na temat zrealizowanego zadania. Zastanów się nad aktywnościami, które realizowałeś w trakcie studiów, swoimi osiągnięciami i innymi przydatnymi dla nas informacjami, które będziesz chcieć zaprezentować. O resztę zadbamy w trakcie spotkania.

Aplikację rozważamy w ramach oferty stażowej, do której zaaplikowałeś. Nie wykluczamy jednak, że będziemy mogli rozważyć Twoją kandydaturę również pod kątem innych zespołów, ale tylko za Twoją wiedzą i zgodą.

Po zakończeniu każdego etapu rekrutacji otrzymasz informację o pozytywnym lub negatywnym zakwalifikowaniu do kolejnego etapu.

Warunki stażu

Staż rozpoczyna się w lipcu i trwa 6 miesięcy.

Staż zakłada docelowo realizację zadań od poniedziałku do piątku, w wymiarze 80 godzin lub 160 godzin w miesięcznych okresach rozliczeniowych. 

Miasta, w których odbywa się staż, są określone bezpośrednio w treściach ogłoszeń, najczęściej jednak rekrutacja jest realizowana m.in. do następujących miast: Płock, Warszawa, Gdańsk. Dodatkowo z uwagi na realizację programu stażowego wspólnie z naszymi spółkami z Grupy ORLEN również jest to Włocławek, Trzebinia, Jedlicze itd.

Sprawy formalne

Staż jest płatny i realizowany na podstawie umowy cywilno-prawnej.

Nie refundujemy kosztów przyjazdu na spotkanie rekrutacyjne.

Nie refundujemy kosztów pobytu, dojazdu, zakwaterowania ani utrzymania.

Nie refundujemy kosztów pobytu, dojazdu, zakwaterowania ani utrzymania.

Celem programu stażowego jest umożliwienie Ci zdobycia praktycznego doświadczenia zawodowego i unikatowej wiedzy w strategicznej dla gospodarki Grupie u najlepszego pracodawcy w Polsce, we współpracy z ekspertami podczas realizacji ciekawych projektów. Możliwość pozostania u nas po zakończonym stażu zależy od różnych czynników, dlatego na etapie rekrutacji nie dajemy takiej gwarancji. 

Więcej pytań związanych z programem stażowym Kierunek ORLEN?
Napisz: kierunek.kariera@orlen.pl