Formularz zgłaszania żądań w zakresie danych osobowych

Rodzaj usługi/Programu/Aplikacji

Informacje uzupełniające:

  • Maksymalna liczba załączników to 1,
  • Rozmiar zalącznika nie może przekraczać 2 MB,
  • Dozwolone rozszerzenia pliku to PDF, PNG, JPEG, GIF, DOC, DOCX, BMP, HEIC,
  • Dozwolone znaki w nazwie pliku - litery małe i duże bez polskich znaków diakrytycznych, cyfry, znak spacji, znaki specjalne.