Najczęściej zadawane pytania

Nasz program skierowany jest na wdrożenia biznesowe realizowane we współpracy ze startupami. Oznacza to, że podpisując umowę akceleracyjną każdy z podmiotów zaakceptowanych do udziału w programie zrealizuje pilotaż oparty o realną współpracę na warunkach biznesowych.

Dodatkowo, każdy ze startupów otrzyma dostęp do wsparcia merytorycznego zapewnianego przez operatora projektu – zespół z doświadczeniem w zakresie realizacji pilotaży startupowych w otoczeniu korporacyjnym

Kluczowym celem ORLEN Skylight accelerator jest adresowanie wyzwań poszczególnych obszarów biznesowych. Oznacza to, że przygotowując zgłoszenie aplikujący powinien skupić się na tym, jak jego rozwiązanie lub usługa mogą przynieść wartość – bezpośrednio odnosząc się do treści wyzwania.

Należy podkreślić, że zgłoszenie poprzez formularz na stronie Akceleratora to dopiero pierwszy krok – służy wstępnej weryfikacji adekwatności danego rozwiązania do przypisanego mu wyzwania. Zespoły, których zgłoszenia zostaną zweryfikowane pozytywnie otrzymają zaproszenie do przygotowania prezentacji. Zaproszenie obejmować będzie także informację dotyczącą bardziej szczegółowych parametrów wymaganych przez właścicieli biznesowych po stronie ORLEN.

ORLEN Skylight accelerator jest otwarty na współpracę ze spółkami z dowolnej lokalizacji geograficznej. Należy jednak podkreślić, że specyfika pilotażu może wymagać pobytu zespołu startupowego „na miejscu”. Koszty logistyki powinny zostać uwzględnione w budżecie pilotażowym.

 

Zespół Akceleratora w ciągu kilku dni roboczych przeprowadzi wstępną weryfikację zgłoszenia. Otrzymasz drogą mailową komunikat zwrotny – w przypadku weryfikacji pozytywnej będzie on również zawierał informację co do niezbędnych, bardziej szczegółowych, informacji, które będą niezbędne w toku oceny (przygotowanie propozycji wartości w formie prezentacji).

Dalszy ciąg procesu oznacza konsultacje z właścicielem biznesowym i w przypadku projektów najlepiej adresujących dane wyzwanie, prezentację rozwiązania przed Komitetem Sterującym Akceleratora.

Pozytywna rekomendacja Komitetu Sterującego pozwoli na skierowanie Twojej propozycji pilotażu na uproszczoną ścieżkę zakupową, której finalizacją będzie podpisanie umowy pilotażowej.

Każdy z pilotaży zostanie podzielony na kamienie milowe – każdy z nich będzie kończył się dostarczeniem wartościowego z punktu widzenia ORLEN produktu. Zakładamy model przyrostowy (funkcjonalnie i finansowo), co oznacza, że w ramach pierwszego kroku może pojawić się np. zaawansowana analiza funkcjonalna, następnie w ramach kolejnego przygotowanie bazowego MVP a trzeci będzie finalizacją pilotażu w skali demonstracyjnej. Kolejne transze wynagrodzenia przekazywane są po osiągnięciu kamienia milowego.

Podejście takie pozwoli nam wspólnie jak najlepiej dostosować finalny demonstrator do oczekiwań właścicieli biznesowych ORLEN a także ograniczyć ryzyko pilotażu.

Charakter pilotażu uzależniony będzie od specyfiki danego wymagania biznesowego. Preferujemy pilotaże realizowane w zakresie wskazanej przez ORLEN infrastruktury lub zestawu danych, ale w uzasadnionych przypadkach dopuszczamy możliwość wykorzystania infrastruktury testowej startupu.

Wszelkie dodatkowe pytania dotyczące ORLEN Skylight accelerator można kierować na adres e-mail Skylight@rebelsvalley.com