O firmie

NEON

ORLEN i NCBR wspierają rozwój innowacyjnych projektów.

ORLEN oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju tworzą program grantowy NEON, w którym przeznaczą aż 200 mln zł na innowacyjne projekty badawczo-rozwojowe. Program skierowany jest do jednostek naukowych i naukowo-przemysłowych. Rezultaty najlepszych prac znajdą zastosowanie w działalności koncernu, wspierając jego zrównoważony rozwój. Głównymi obszarami zainteresowania ORLEN są innowacyjne rozwiązania w zakresie produkcji i wykorzystania biomasy, dekarbonizacji, gospodarki obiegu zamkniętego oraz przemysłu 4.0.

Uczestnicy zakwalifikowani do programu NEON będą mieli cztery lata na realizację swoich pomysłów. W tym czasie stan zaawansowania technologicznego każdego projektu powinien podnieść się przynajmniej o dwa poziomy. Następnie wypracowane rezultaty, w ciągu kolejnych lat będą mogły zostać wdrożone przez ORLEN lub samych wykonawców projektów. W ramach programu NEON planowane są łącznie cztery edycje konkursowe, po dwie w 2022 r. i 2023 r. W tym roku będą one dotyczyły obszarów „Biomasa” oraz „Gospodarka Obiegu Zamkniętego”, natomiast w 2023 r. „Dekarbonizacja” i „Przemysł 4.0”.


Aktualności

Program NEON