19.05.2023

Kongres Impact 23’ – jedno z najważniejszych wydarzeń w biznesie

W dniach 10 - 11 maja w Poznaniu odbył się Impact 23’- jedno z najważniejszych wydarzeń gospodarczo – technologicznych w Europie Środkowo–Wschodniej. 

Była to doskonała okazja do wzięcia udziału w rozmowach i warsztatach ukierunkowanych na przeanalizowanie przyszłych i dokonujących się zmian społecznych i gospodarczych. Wśród prelegentów znaleźli się managerowie z największych globalnych firm, wybitni naukowcy, decydenci polityczni oraz światowej klasy eksperci. W tym prestiżowym wydarzeniu ORLEN reprezentowała m.in. Iwona Waksmundzka-Olejniczak, Członek Zarządu ds. Strategii i Zrównoważonego Rozwoju, która była prelegentką dyskusji „Bezpieczeństwo energetyczne i Europejski Zielony Ład: wyciąganie wniosków z dzisiejszych wyzwań” oraz Patrycja Panasiuk – Zastępca Dyrektora Wykonawczego Obszaru Strategii i Innowacji oraz Relacji Inwestorskich, która wzięła udział w dyskusji: „Jak sprawić, by polskie firmy i fundusze inwestycyjne były liderami w regionie CEE.”  Ponadto uczestnicy odbyli wiele spotkań mających na celu scouting startupów i partnerów technologicznych.