26.03.2024

Nabór do 10 rundy ORLEN Skylight accelerator został wydłużony do 7 kwietnia

W ramach 10 rundy naboru, Grupa ORLEN poszukuje startupów, które odpowiedzą na ponad dwadzieścia wyzwań technologicznych i biznesowych. Zgłoszenia do programu akceleracyjnego można składać do 7 kwietnia przez formularz aplikacyjny.

ORLEN Skylight accelerator to korporacyjny program skierowany do młodych podmiotów technologicznych z Polski i zagranicy, które wspólnie ze spółkami z Grupy ORLEN chcą skalować i komercjalizować swoje innowacyjne rozwiązania. Spółki z Grupy ORLEN biorące udział w akceleracji realizują projekty pilotażowe z ponad 30 młodymi startupami w takich obszarach jak: Sprzedaży Detaliczna, Logistyka, Energetyka Petrochemii czy HR.

Podmioty biorące udział w Programie, mogą zyskać wiele korzyści, do których można zaliczyć na przykład:

  • wsparcie finansowe na pokrycie kosztów przygotowania i realizacji pilotażowego rozwiązania,
  • dostęp do praktycznej wiedzy oraz wsparcie ekspertów podczas całego procesu rozwoju, ulepszania i dostosowania zaproponowanych rozwiązań do potrzeb biznesu,
  • możliwość testowania swojej technologii w ramach udostępnionej infrastruktury Grupy ORLEN,
  • realną możliwości partnerstwa strategicznego po zakończeniu akceleracji,
  • możliwość pracy z doświadczonym zespołem akceleracyjnym, który zrealizował blisko 40 projektów pilotażowych ze startupami,
  • włączenie w ekosystem innowacji Grupy ORLEN, możliwość nawiązania relacji z ORLEN VC, Centrum Badawczo Rozwojowym w Płocku i w Czechach itp.

Formularz zgłoszeniowy oraz wszystkie informacje dotyczące prowadzonych naborów można znaleźć w sekcji ORLEN Skylight accelerator.