18.04.2023

ORLEN szuka profesjonalnego wsparcia przy wdrażaniu skutecznych narzędzi inkubacji i akceleracji innowacji pracowniczych

W dobie nowych trendów i wyzwań technologicznych coraz większą uwagę przywiązuje się do powoływania różnych inicjatyw ukierunkowanych na innowacje i mądre wykorzystanie wewnętrznego potencjału drzemiącego w zgromadzonej wiedzy i kompetencjach naszych pracowników. Wierzymy, że chcąc budować przyszłe przewagi konkurencyjne oparte o nowe technologie czy nowe modele biznesowe musimy mocno inwestować w kapitał ludzki.

Wierzymy, że skuteczna inkubacja i akceleracja inicjatyw pracowniczych jest możliwa tylko poprzez stymulowanie działań ukierunkowanych na przedsiębiorczość oraz stworzenie odpowiednich warunków i narzędzi, które pozwolą na ich skuteczną realizację.

Poszukujemy firm wyspecjalizowanych w skutecznym budowaniu i wdrażaniu kompleksowych programów innowacji pracowniczych w dużych przedsiębiorstwach, które posiadają praktyczną wiedzę, doświadczenie i odpowiednie kompetencje w tym zakresie.

Szczegółowe informacje można znaleźć tutaj