11.12.2023

Wyróżnienie w konkursie „Innowator ESG 2023” dla projektu realizowanego w ramach ORLEN Skylight Accelerator

„Innowacyjna technologia oczyszczania ścieków wykorzystująca napowietrzanie mikro-nano pęcherzami tlenu i ozonu” to metoda opracowana przez startup technologiczny, która będzie testowana w warunkach rzeczywistych na terenie zakładu produkcyjnego ORLEN. Projekt jest realizowany w formie pilotażu technologicznego w ramach ORLEN Skylight Accelerator we współpracy z Biurem Gospodarki Wodno-Ściekowej ORLEN.

Rozwiązanie w nowatorski sposób zwiększa efektywność procesu oczyszczania ścieków. Dzięki zastosowaniu mikro-nano pęcherzyków tlenu, technologia zwiększa transfer tlenu do oczyszczanego ścieku nawet pięciokrotnie, co znacząco zmniejsza zużycie energii w porównaniu z konwencjonalnymi procesami napowietrzania. Celem wdrożenia pilotażowego jest zweryfikowanie technologii w rzeczywistych warunkach operacyjnych. Jeżeli zostaną osiągnięte zakładane parametry, kolejnym etapem będzie wdrożenie pełnoskalowe technologii w ramach oczyszczalni ścieków dla zakładu produkcyjnego. Kompleksowe wdrożenie rozwiązania umożliwi obniżenie kosztów operacyjnych związanych z oczyszczaniem ścieków o 30-50% w wyniku niższego zużycia energii oraz zmniejszenia zużycia chemikaliów wykorzystywanych w procesie. Testowane rozwiązanie wspiera więc osiągnięcie celów dekarbonizacyjnych koncernu – oszczędności energii zużytej w procesie oczyszczania ścieków przekładają się na zmniejszenie emisji CO2. Rozwiązanie wspiera również cele związane z przejściem na gospodarkę o obiegu zamkniętym – systemy wspierające zwiększanie efektywności oczyszczania ścieków przyczyniają się do efektywniejszej gospodarki wodno-ściekowej.

– Ta nagroda pokazuje, że pośród wielkich inwestycji coraz bardziej dostrzegane są również nasze działania ukierunkowane na realizację innowacyjnych projektów we współpracy ze startupami i podmiotami technologicznymi – mówi Łukasz Kopeć, Kierownik Działu Innowacji i Akceleracji w ORLEN.