25.10.2023

Zakończyła się kolejna edycja The Business Booster (TBB)

19 października 2023 roku zakończyła się kolejna edycja konferencji The Business Booster, która ma na celu wspieranie innowacyjnych przedsiębiorstw i projektów z zakresu energii i zrównoważonej mobilności.

Organizatorem konferencji jest Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT). EIT to niezależna jednostka UE mająca za zadanie wzmocnienie zdolności Europy do innowacji poprzez wsparcie współpracy przedsiębiorców i innowatorów z nauką i biznesem. EIT działa za pośrednictwem dziewięciu Wspólnot Wiedzy i Innowacji (z ang. KIC – Knowledge and Innovation Communities), skupionych wokół obszarów tematycznych odpowiadających na najważniejsze problemy współczesnej Europy i świata. Samą konferencję The Business Booster organizuje KIC InnoEnergy, która promuje innowacyjne zmiany w zakresie zrównoważonej energii.

Tegoroczna edycja konferencji miała miejsce w Amsterdamie w dniach 17-19 października, na której przedsiębiorcy, innowatorzy, inwestorzy i eksperci w dziedzinie energii i zrównoważonej mobilności spotykają się, aby dzielić się pomysłami, doświadczeniami i rozwiązaniami. Wydarzenie to umożliwia prezentację innowacyjnych projektów, nawiązywanie kontaktów biznesowych oraz znalezienie wsparcia finansowego dla rozwoju technologii i produktów związanych z energią.

EIT InnoEnergy i TBB wspierają rozwijający się rynek energii odnawialnej, efektywności energetycznej oraz zrównoważonej mobilności poprzez promowanie innowacyjnych rozwiązań, które mają potencjał zmiany branży energetycznej i przyspieszenia transformacji energetycznej w Europie.

Jak co roku, podczas TBB swoją ofertę zaprezentowało ponad 150 firm z sektora energy, clean tech, reneweables and consumer awareness.

Warto podkreślić, że w konkursie na najlepsze inwestycje startupów wygrał polski startup Nevomo, który rozwija technologię MagRail – jest system kolei magnetycznej, wykorzystującej istniejące tory kolejowe i pozwalającej na eksploatację na tych samych torach zamiennie zarówno konwencjonalnych pociągów, jak i pojazdów MagRail.

TBB to nie tylko stoiska startupów i rozmowy biznesowe. Tegoroczna edycja TBB odbyła się pod hasłem: „The new green economy – balancing profit and purpose”. W trakcie paneli dyskusyjnych podkreślano, że to koncepcja nawiązująca do rodzącego się paradygmatu gospodarczego, który kładzie nacisk na zrównoważony rozwój środowiska i odpowiedzialność społeczną, a jednocześnie dąży do zysku. Ta zmiana w myśleniu gospodarczym wynika z uznania pilnej potrzeby stawienia czoła wyzwaniom środowiskowym, takim jak: zmiany klimatyczne, wyczerpywanie się zasobów, zanieczyszczenie, a także rosnących problemów społecznych, w tym nierówności dochodów i sprawiedliwości społecznej.

W tej nowej gospodarce firmy i organizacje starają się znaleźć równowagę pomiędzy osiąganiem zysku a realizacją szerszego celu, wykraczającego poza zysk finansowy. Cel ten często obejmuje przyczynianie się do ochrony środowiska, zmniejszanie śladu węglowego, promowanie równości społecznej i wspieranie rozwoju społeczności. Celem jest stworzenie zrównoważonego i regenerującego się systemu gospodarczego, który przyniesie korzyści nie tylko akcjonariuszom, ale także wszystkim zainteresowanym stronom, w tym pracownikom, klientom, społecznościom lokalnym i całej planecie.

Kluczowe elementy nowej zielonej gospodarki obejmują: zrównoważone praktyki biznesowe, inwestycje w obszarze ESG, gospodarkę o obiegu zamkniętym, energię odnawialną, odpowiedzialność społeczną oraz inwestycje w zielone technologie i innowacje.

Nowa zielona gospodarka odzwierciedla rosnącą świadomość, że długoterminowa rentowność jest powiązana z dobrostanem środowiskowym i społecznym. Włączając te wartości i cele do swoich modeli biznesowych, organizacje mogą nie tylko poprawić swoją reputację, ale także zmniejszyć ryzyko, przyciągnąć świadomych społecznie konsumentów i zapewnić długoterminowy sukces w zmieniającym się globalnym krajobrazie.

Kolejna edycja TBB, która odbędzie się w przyszłym roku w Barcelonie, zapowiada się równie interesująco.