21.01.2021

ORLEN tworzy Akcelerator

ORLEN aktywnie angażuje się we współpracę z młodymi technologicznymi spółkami. Dzięki udziałowi w programach akceleracyjnych, takich jak: Pilot Maker Elektro ScaleUp czy Space3ac Scale Up II, spółka zweryfikowała około 1000 rozwiązań oferowanych przez startupy, część z nich wdrażając komercyjnie. W celu szybszego testowania i implementowania innowacyjnych rozwiązań oraz technologii, Koncern uruchomi  własny korporacyjny Akcelerator.

W ciągu ostatnich dwóch lat ORLEN brał udział w zewnętrznych programach akceleracyjnych, których założeniem było połączenie potencjału startupów z infrastrukturą, doświadczeniem i zasobami Koncernu, w takich obszarach jak elektromobilność, bezpieczeństwo, sprzedaż detaliczna, logistyka oraz HR. Pozytywne doświadczenia związane z akceleracją młodych spółek technologicznych sprawiły, że ORLEN podjął decyzję o powołaniu własnego korporacyjnego Akceleratora.

W celu sprawnego powołania Akceleratora, ORLEN, w ramach postępowania RFP, poszukuje partnera posiadającego międzynarodowe doświadczenie i sieć kontaktów z polskimi i zagranicznymi organizacjami należącymi do ekosystemu startupów. Podmiot ten będzie pełnił rolę operatora korporacyjnego Akceleratora ORLEN.

Więcej informacji dotyczących postępowania dostępnych jest na platformie zakupowej Connect:

https://connect.orlen.pl/app/outRfx/222517/supplier/status