22.07.2021

Rozbłysnął ORLEN Skylight accelerator

Za nami wyjątkowe wydarzenie poświęcone uruchomieniu pierwszego korporacyjnego akceleratora ORLEN -  ORLEN Skylight accelerator.

15 lipca w trakcie debaty otwierającej z udziałem Patrycji Panasiuk – zastępcy dyrektora wykonawczego ds. Strategii i Innowacji oraz Relacji Inwestorskich ORLEN a także Justyny Orłowskiej – Pełnomocniczki Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech, Michała Kramarza - Head of Google for Startups CEE oraz przedstawicieli startupów: Piotra Smolenia z firmy Symmetrical oraz Konrada Kostrzewy reprezentującego Veturai Automotive zostało potwierdzone, jak ważnym elementem budowy konkurencyjnego multieneregtycznego koncernu jest stały rozwój, oparty m.in. o innowacyjność, w tym pozyskiwaną z zewnątrz poprzez  współpracę ze startupami. Cennym głosem w dyskusji był głos samych startupów, których przedstawiciele podkreślali, jak niezmiennie ważna jest otwarta postawa dużych korporacji takich jak ORLEN na współpracę z młodymi technologicznymi firmami.

Patrycja Panasiuk podkreśliła, że - Uruchomiony akcelerator jeszcze bardziej tę współpracę wzmocni, a ORLEN stale rozwijał będzie kolejne narzędzia realizacji projektów badawczo-rozwojowych oraz innowacyjnych, do których już dziś należą poza ORLEN Skylight accelerator, Centrum Badawczo-Rozwojowe im. M. Faradaya w Gdańsku, Centrum UniCRE w Czechach oraz Centrum Badawczo-Rozwojowe w Płocku”.

Ważnym elementem wydarzenia była prezentacja Programu Akceleracyjnego Skylight accelerator przez przedstawicieli Działu Innowacji i Akceleracji, a w tym harmonogramu jego realizacji, wyzwań w zakresie pierwszego naboru, która trwa do 16 sierpnia, a także korzyści płynących z udziału w Akceleratorze. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na naszej stronie www.innowacje.orlen.pl.

Już dziś zachęcamy wszystkie obszary biznesowe do zaangażowania się w realizację projektów w ramach utworzonego Akceleratora. Liczymy, że przyczyni się on do wzrostu liczby realizowanych projektów innowacyjnych, pozyskania nowych technologii usprawniających realizowane procesy biznesowe oraz wzmocnienia postawy open innovation ORLEN.