O firmie

ORLEN VC

Napędzamy przyszłość. Odpowiedzialnie.

Celem strategicznym funduszu korporacyjnego ORLEN VC jest pozyskiwanie dostępu do nowych rozwiązań i technologii oraz wdrażanie ich w działalności podstawowej i biznesach pokrewnych z zachowaniem pozytywnych zwrotów finansowych.


Jak inwestujemy?

ORLEN VC wspiera spółki technologiczne na początkowym etapie rozwoju oraz we wczesnej fazie ekspansji (z wyłączeniem fazy pre-seed oraz seed), pracujące nad nowoczesnymi produktami lub usługami, wpisującymi się w strategię ORLEN2030. Na ten cel przeznaczy ponad pół miliarda zł.

Gdzie inwestujemy?

ORLEN VC szuka projektów przede wszystkim w Polsce, ale również w Europie i Izraelu.


Obszary zainteresowania

Szukamy projektów z branż, takich jak:

Petrochemia

Nowoczesne materiały

Energetyka

OZE, transformacja, efektywność, digitalizacja, magazynowanie

Gospodarka o obiegu zamkniętym

Recycling, gospodarowanie odpadami

Nowoczesny detal

Automatyzacja procesów zakupowych i digitalizacja sprzedaży i logistyki

Paliwa nowej generacji

Biopaliwa II generacji, paliwa syntetyczne

Nowa mobilność

Elektromobilność, paliwa alternatywne

Cyfryzacja

Software, IOT

Inne rozwiązania

Rozwiązania wpisujące się w strategię #ORLEN2030


Kontakt