08.06.2004

MSRAS 2004 - PŁOCKI PARK PRZEMYSŁOWO-TECHNOLOGICZNY MA SZANSĘ BYĆ POLSKIM CENTRUM MYŚLI TECHNOLOGICZNEJ

Europa potrzebuje centrów kreujących myśl technologiczną – jednogłośnie twierdzili naukowcy, zebrani na pierwszych w Europie Środkowej, zorganizowanych w Płocku, Międzynarodowych Warsztatach poświęconych monitoringowi, bezpieczeństwu i ratownictwu z zastosowaniem systemów wieloagentowych. Zdaniem światowych ekspertów, realizowany przez ORLEN i Urząd Miasta, projekt Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego ma doskonałe predyspozycje, aby stać się polskim centrum myśli technologicznej.

- Lokalizacja parku w Płocku jest jak najbardziej trafna. Tego typu ośrodek musi spełniać dwa podstawowe warunki: posiadać wsparcie partnera w postaci silnego podmiotu gospodarczego jakim jest PKN ORLEN, oraz taką przychylność władz samorządowych, którą wykazał Urząd Miasta Płocka – stwierdził Andrzej Jankowski, Prezes Instytutu Wspierania Procesów Decyzyjnych, instytucji, która jest pierwszym lokatorem PPPT.

Jak twierdzi profesor Lotfi A. Zadeh z Uniwersytetu w Berkley ośrodki technologii są doskonałą drogą do rozwoju ekonomicznego, redukcji bezrobocia i wspierania wzrostu wartości gospodarki kraju. Przykładem potwierdzającym słuszność tej opcji jest doskonałe funkcjonowanie tajwańskiego centrum nauki, zatrudniającego ok. 100 tysięcy osób, inwestycje największych firm typu Microsoft w Indiach, czy też szybki rozwój gospodarczy Irlandii, która również zainwestowała w nowa gospodarke oparta na wiedzy. – Irlandia stworzyła warunki dla inwestorów zagranicznych poprzez zapewnienie trzech zasadniczych potrzeb: stosunkowo taniej siły roboczej, dużego potencjału intelektualnego i wsparcia rządu dla przedsięwzięć z zakresu badawczo- technologicznego – powiedziała podczas MSRAS, profesor Katia Sycara z Instytutu Robotyki Uniwersytetu Carnegie Mellon.

Zdaniem Prof. Zadeh’a Polska również ma wielką szansę rozwoju w tym kierunku, szczególnie ze względu na olbrzymi potencjał naukowy, ale nasze kolejne rządy nie doceniają wkładu nauki i nie wyrażają zdecydowanego poparcia dla rozwoju myśli technologicznej, która przecież inicjuje w efekcie rozwój krajowej gospodarki.

Zorganizowane w Płocku, pierwsze w Europie Centralnej, Międzynarodowe Warsztaty-Monitoring, Bezpieczeństwo i Ratownictwo w Systemach Wieloagentowych są bardzo ważnym elementem rozwoju projektu Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego. Wynika to z faktu, iż jednym z podstawowych celów tworzonego parku jest systematyczne zwiększanie liczby miejsc pracy. Trwałość wzrostu zatrudnienia powinna być konsekwencją produkowania i sprzedaży atrakcyjnych rynkowo towarów i usług opartych na nowoczesnych i perspektywicznych technologiach. Istota nowoczesnych technologii w znacznej mierze sprowadza się do automatyzacji przyswajania, przetwarzania, odkrywania, komunikowania i wykorzystania wiedzy w systemach wieloagentowych.

W spotkaniach MSRAS 2004 biorą udział przedstawiciele ośrodków naukowych 16 krajów. Podstawowym powodem tak dużego zainteresowania czołowych specjalistów na świecie udziałem w warsztatach jest duże uznanie i przekonanie, że dalszy rozwój tych technologii może w istotny sposób wykorzystać zapoczątkowane w Polsce i intensywnie rozwijane na świecie metody zbiorów przybliżonych. Właśnie dlatego w PPP-T planowane jest uruchomienie światowego centrum rozwoju technologii wiedzy w systemach wieloagentowych, w oparciu m. in. o metody zbiorów przybliżonych.

Przewodnim tematem warsztatów MSRAS 2004 było automatyczne przetwarzanie wiedzy w systemach wieloagentowych.

Przykładem działania systemu wieloagentowego może być mecz piłki nożnej rozgrywany przez dwa zespoły złożone z robotów (można też sobie wyobrazić, że w przyszłości w takim meczu również uczestniczą ludzie). Każdy z tych zespołów ma za zadanie wygrać mecz. Każdy agent (robot) przetwarza dostępną mu wiedzę dotyczącą sytuacji na boisku i na tej podstawie steruje swoim zachowaniem w celu osiągnięcia zespołowego sukcesu.

Intuicyjnie, przez system wieloagentowy rozumiemy układ współpracujących ze sobą tzw. „agentów”, którymi mogą być ludzie i urządzenia automatyczne, takie jak: roboty, procesory, urządzenia sterowania, urządzenia monitorujące, czujniki, programy komputerowe, itp.

Współpraca „agentów” w systemach wieloagentowych ma służyć przede wszystkim realizacji celów, dla których został stworzony taki system. W praktyce są one wykorzystywane m. in. do sterowania ciągami technologicznymi w fabrykach, zarządzania łańcuchami dostaw i monitorowania bezpieczeństwa środowiska.

Technologie przetwarzania wiedzy w systemach wieloagentowych znajdują coraz szersze zastosowanie, poczynając od prostych urządzeń domowych, takich jak mikrofalówka, pralka, klimatyzacja, system monitorowania jakości powietrza i otoczenia poprzez inne systemy monitorowania bezpieczeństwa, aż do najbardziej zaawansowanych systemów monitorowania zagrożeń ekologicznych za pośrednictwem systemów satelitarnych. Technologie te należą do najbardziej intensywnie rozwijanych na świecie. Systemy bazujące na technologiach wiedzy znajdują coraz większe zastosowania w bankowości, ekologii, rolnictwie, służbie zdrowia, przemyśle, meteorologii, energetyce, eksploracji kosmosu, telekomunikacji i lotnictwie

Warsztaty zorganizowano są pod patronatem PKN ORLEN SA, Program Narodów Zjedoczonych ds. Rozwoju (UNDP) oraz Miasta Płocka.
Biuro Prasowe
PKN ORLEN SA