29.04.2004

ORLEN WYGRAŁ UNIPETROL

Oferta PKN ORLEN na zakup 62,99% akcji w UNIPETROL a.s. - wiodącej w Czechach grupy w branży paliwowo-petrochemicznej, oferowanych w przetargu publicznym przez Fundusz Majątku Narodowego, została zaakceptowana przez czeski rząd. Tym samym PKN ORLEN przejmuje również 9,76% akcji spółki SPOLANA, a.s. oraz wierzytelności przysługujące Česká konsolidační agentura wobec podmiotów z Grupy UNIPETROL. Zamknięcie transakcji przewidywane jest na koniec III kwartału 2004 roku.

- Bardzo nas cieszy decyzja czeskich władz. Umożliwia bowiem dalszą realizację naszej strategii ekspansji i budowania wielkości firmy w środkowym regionie Europy, a tym samym kreowania wartości dla naszych akcjonariuszy - powiedział Prezes Zarządu PKN ORLEN, Zbigniew Wróbel.

Zgodnie z zaakceptowaną przez czeski rząd ofertą, koncern zapłaci za pakiet akcji w UNIPETROLU ok. 11,3 mld koron czeskich, ponadto 1 mln koron czeskich za 9,76% akcji spółki SPOLANA oraz ok. 1,7 mld koron czeskich za wierzytelności przynależne CKA – o łącznej wartości nominalnej na 1.04 2004 r. - 3,1 mld koron czeskich, 9,5 mln EUR i 4,9 mln USD.

Duża część środków finansowych niezbędnych do sfinansowania transakcji jest już zabezpieczona w obecnie uruchomionych liniach kredytowych. Pozostała część będzie aranżowana zgodnie z terminem wynikającym z harmonogramu płatności. Realizacja transakcji nie spowoduje naruszenia postanowień umowy kredytu konsorcjalnego. Banki już zaoferowały PKN ORLEN swoje usługi dotyczące obsługi tej transakcji.

W następstwie zakupu pakietu większościowego UNIPETROLU, zgodnie z czeskim prawem, PKN ORLEN zobowiązany jest ogłosić wezwanie do zakupu pozostałych akcji od mniejszościowych akcjonariuszy UNIPETROLU i jego notowanych podmiotów zależnych.

PKN ORLEN uzgodnił na mocy umów zawartych z ConocoPhillips Central and Eastern Europe Holdings B.V. i Agrofert Holding, a.s., że w razie pomyślnego zakończenia procesu prywatyzacji, jako większościowy akcjonariusz UNIPETROLU, podejmie należyte starania aby UNIPETROL sprzedał część swoich aktywów wspomnianym partnerom.

- Zapewniam, że będziemy starali się wypracować jak najlepszą dla UNIPETROLU strukturę własności aktywów. Ponadto naszym celem będzie inicjacja wzrostu i finansowej stabilizacji holdingu UNIPETROL oraz integracja wybranych obszarów jego działalności z grupą PKN ORLEN – stwierdził Zbigniew Wróbel.

PKN przedstawi inwestorom więcej szczegółów na temat tej transakcji po podpisaniu umowy sprzedaży z Funduszem Majątku Narodowego.
Zamknięcie transakcji spodziewane jest w końcu III kwartału bieżącego roku, po uzyskaniu wszelkich niezbędnych zgód wymaganych prawem.

Wygrana w przetargu na pakiet akcji UNIPETROL, a.s. wzmacnia pozycję PKN ORLEN jako wiodącego gracza w branży paliwowo-petrochemicznej w Europie Środkowowschodniej i dowodzi, że PKN ORLEN jest pionierem konsolidacji w regionie.
Biuro Prasowe
PKN ORLEN SA