13.09.2005

PKN ORLEN nadal nie otrzymał od Agrofert Holding zgody na ujawnienie całości zawartych umów

W związku z przekazaniem w dniu dzisiejszym do mediów przez Agrofert fragmentów umów, PKN ORLEN pragnie podkreślić, że nadal nie otrzymał od Agrofert Holding zgody na ujawnienie treści całych umów. Koncern pragnie podkreślić, że opublikowanie przez Agrofert tylko części umów nie daje pełnego obrazu i informacji o zawartości umów i może powodować mylne interpretacje.

PKN ORLEN pragnie podkreślić, że wszystkie podejmowane przez niego działania są przejrzyste i etyczne i takiego samego postępowania oczekuje od innych podmiotów. Natychmiast po otrzymaniu w dniu 7 września od Agrofert Holding prośby o wyrażenie zgody na ujawnienie poufnych informacji związanych z częściami umów, PKN ORLEN takiej zgody udzielił. Jednocześnie Agrofert Holding nadal nie odpowiedział na wniosek skierowany przez PKN ORLEN w sprawie zgody na publiczne ogłoszenie umów, między innymi także na Giełdach Papierów Wartościowych w Warszawie i Londynie.

Większość informacji dotyczących tych umów jest do tej pory objęte klauzulami poufności. Niestety do tej pory PKN ORLEN nie uzyskał zgody Agrofert Holding na ujawnienie szczegółów zawartych umów, pomimo że o taką zgodę wystąpił już w czerwcu 2005 r. a w dniu 7 września br. raz jeszcze wystąpił z wnioskiem do Agrofertu o kontrasygnatę dokumentu zezwalającego na ujawnienie nie tylko części, ale całej treści umów, listów intencyjnych oraz umów towarzyszących związanych z umową dotyczącą sprzedaży przez PKN ORLEN na rzecz Agrofert Holding części aktywów UNIPETROL.