17.10.2006

Piotr Kownacki został nowym Wiceprezesem Zarządu PKN ORLEN

Rada Nadzorcza PKN ORLEN, działając na wniosek przedstawiciela Ministra Skarbu Państwa, po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, jednomyślnie powołała p. Piotra Kownackiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu PKN ORLEN S.A. z dniem 23 października 2006 r.

Piotr Kownacki, lat 52, jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę zawodową rozpoczął w 1979 roku w Instytucie Państwa i Prawa PAN, gdzie uczestniczył w studium doktoranckim. W latach 1983-1987 pracował w biurze prasowym Kancelarii Sejmu, a następnie przez dwa lata był radcą orzecznictwa w Biurze Trybunału Konstytucyjnego.

W listopadzie 1989 r. został dyrektorem Biura Pełnomocnika Rządu ds. Reformy Samorządu Terytorialnego. W styczniu 1991 r. został powołany na stanowisko podsekretarza stanu w URM.

W okresie od 15 lipca 1991 do 3 sierpnia 1999 r. był wiceprezesem NIK.

Po odejściu z NIK w sierpniu 1999 r., był wiceprezesem zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A., odpowiedzialnym za akcję kredytową BOŚ, w tym za strategię biznesową banku w tym obszarze, nadzór nad kredytami preferencyjnymi i rynkowymi i nadzór nad działalnością w zakresie kredytów konsorcjalnych. Brał udział w pracach komitetu kredytowego banku.

Z dniem 1 września 2001 r. został powołany przez Marszałka Sejmu RP ponownie na stanowisko wiceprezesa Najwyższej Izby Kontroli.

Posługuje się językiem polskim, angielskim, rosyjskim i portugalskim.