17.03.2009

Agencje Polymus i Grey będą obsługiwały PKN ORLEN w zakresie usług BTL

W najbliższym czasie agencje Polymus i Grey będą obsługiwały PKN ORLEN w zakresie usług BTL. Wybór tych firm jest finalizacją ogłoszonego w ubiegłym roku przetargu na tego typu obsługę. Obecnie Koncern prowadzi dwa inne postępowania ofertowe skierowane do agencji reklamowych i domów mediowych.  

Umowa z agencją POLYMUS już została zawarta, a z agencją GREY jest w trakcie podpisywania.

PKN ORLEN wystosował również zaproszenia do udziału w procesie ewaluacji ofert do domów mediowych (19 lutego br.) oraz do agencji reklamowych typu "full service" (23 lutego br.). Zaproszeni oferenci mają cztery tygodnie na złożenie swoich wstępnych propozycji.

Rozpoczęte postępowania, jak i zakończony wybór agencji BTL, odbywają się zgodnie z przyjętymi zasadami opartymi na procedurach wewnętrznych, z uwzględnieniem zasad dobrych praktyk w procesie wyboru agencji reklamowej lub domu mediowego, wypracowanych wspólnie przez PKN ORLEN i Stowarzyszenie Agencji Reklamowych

Wyniki prowadzonych w chwili obecnej przetargów będą podane do wiadomości publicznej po wyłonieniu zwycięzców.