21.09.2012

ORLEN wygrał 6 MOP przy A1

Sześć Miejsc Obsługi Podróżnych pod marką ORLEN pojawi się wzdłuż autostrady A1 na odcinku od Torunia do przejścia granicznego z Czechami. Nowe obiekty o standardzie III kategorii MOP powstaną w każdej z czterech miejscowości: Otłoczyn, Machnacz, Wiśniowa Góra przy odcinku Toruń – Tuszyn i Wieszowa na odcinku Pyrzowice – Gorzyczki w kierunku granicy z Czechami. W dwóch ostatnich lokalizacjach zaplanowane są także MOP kat II.

Decyzję o wynikach procesu przetargowego dotyczącą wyboru operatorów do dzierżawy i zarządzania obiektami ogłosiła Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Podpisanie finalnych umów pomiędzy stronami przewidziane jest jeszcze w tym miesiącu. Oddanie obiektów do użytku powinno nastąpić w ciągu 12 miesięcy od dnia przekazania nieruchomości przez GDDKiA operatorowi

– Autostrady stanowią międzynarodowy, strategiczny korytarz transportowy, dlatego też jest to najbardziej przyszłościowy i rozwojowy segment rynku, który w docelowym układzie inwestycji drogowych, będzie jednym z bardziej pożądanych przez koncerny paliwowe. Nasz cel to wysokie standardy obsługi dla podróżnych i rozwój oferty pozapaliwowej, która sprawia, że nasze stacje paliw nie są postrzegane jedynie jako punkt zakupu paliwa. O wysokiej ocenie jakości naszych stacji świadczy tytuł Lider Obsługi Konsumenta 2012 przyznany naszej sieci dzięki pozytywnym opiniom klientów – powiedział Marek Podstawa, Członek Zarządu ds. Sprzedaży PKN ORLEN.

W listopadzie ubiegłego roku Koncern wygrał również przetarg na eksploatację dwóch Miejsc Obsługi Podróżnych przy trasie ekspresowej S7, w miejscowości Sople, gm. Małdyty, pow. Ostróda. Obydwie lokalizacje są pierwszymi obiektami pozyskanymi przez ORLEN w przypadku dróg ekspresowych.  Obsługa ruchu tranzytowego będzie się odbywała w dwóch obiektach typu MOP Sople kat. II i kat. III - zlokalizowanych po obu stronach drogi ekspresowej S7 Warszawa – Gdańsk.

Obecnie PKN ORLEN posiada 28 lokalizacji MOP w Polsce, z czego 17 obiektów funkcjonuje przy autostradach A4 i A2. Na terenie każdego z nich znajduje się stacja paliw z dużym sklepem oraz Stop Cafe Bistro. Na wybranych obiektach podróżni mogą kupić tradycyjne domowe dania ciepłe, skorzystać z serwisu  typu fast food lub usług hotelowych.

Miejsce Obsługi Podróżnych to wydzielony teren przy szlaku drogowym o statusie autostrady bądź drogi szybkiego ruchu, którego lokalizacja umożliwia zaspokojenie podstawowych potrzeby podróżnych. Zachodnie klasyfikacje, na których wzorują się polskie rozwiązania wyróżniają trzy rodzaje takich obiektów. MOP kat. I – to tylko parking i toalety, obiekty kat. II wymagają dodatkowo budowy stacji paliwowej wraz z restauracją, a obiekty III kategorii, budowy pełnej infrastruktury ze stacją, restauracją bądź barem szybkiej obsługi oraz dodatkowo motelem.