30.12.2015

Instalacja Odsiarczania Spalin przekazana do eksploatacji

PKN ORLEN  formalnie rozpoczął dziś pełną eksploatację nowej instalacji służącej do odsiarczania spalin z elektrociepłowni Zakładu Produkcyjnego w Płocku. Jej działanie redukuje emisję związków chemicznych charakterystycznych dla obiektów energetycznego spalania  do minimum, co skutkuje zdecydowaną poprawą jakości powietrza.  

Należy też podkreślić, iż każda inwestycja PKN ORLEN stymuluje różnej skali przedsięwzięcia rozwojowe w regionie płockim. Dzięki instalacji IOS i zastosowanej w niej technologii w ofercie handlowej PKN ORLEN pojawił się również nowy produkt – gips, co z kolei uruchomiło zewnętrzny projekt budowy fabryki płyt kartonowo- gipsowych w bezpośrednim sąsiedztwie Zakładu Produkcyjnego, z założeniem stworzenia kilkudziesięciu nowych miejsc pracy.  

Nowa instalacja Koncernu jest jednym z najważniejszych elementów pięcioletnich przygotowań do spełnienia rygorystycznych wymagań środowiskowych wchodzących w życie od 1 stycznia 2016 r . Objęły one wiele zadań inwestycyjnych o różnej skali skoncentrowanych w ramach programu inwestycji ekoenergetycznych. Instalacja oczyszczania spalin składająca się  z odsiarczania, odazotowania i odpylania (IOS/SCR/EF), zaprojektowana została z wykorzystaniem najlepszych światowych praktyk w technologii oczyszczania spalin, zapewniających zdecydowaną redukcję emisji tlenków azotu (NOx), prawie całkowitą eliminację emisji tlenków siarki (SOx), oraz zmniejszenie o 84% emisji pyłów. 

– Ochrona środowiska jest dla nas jednym z priorytetów. Cieszę się, że formalnie od dziś pracuje w Płocku najnowsza instalacja mokrego odsiarczania spalin. Wykonaliśmy pomiary, które potwierdzają, że spełniamy wszelkie wymagane normy środowiskowe. Podłączony do naszego „malowniczego” komina stały monitoring na bieżąco pokazuje, że utrzymujemy wysokie  parametry oczyszczania i jakości powietrza. Biały dym, czy „pióropusz” unoszący się nad zakładem, to efekt większej o 1/3 zawartości pary wodnej – powiedział Arkadiusz Kamiński, Dyrektor Biura Ochrony Środowiska.

Inwestycja została zrealizowana przez konsorcjum płockiego ORLEN Projektu, posiadającego doskonałe kompetencje projektowe oraz Steinmuller Babcock.  

– Zakładowa Elektrociepłownia w Płocku jest największym tego typu obiektem przemysłowym w Polsce wytwarzającym ciepło i energię elektryczną w kogeneracji, a jednocześnie jedną z największych jednostek w Europie, zasilających oprócz instalacji zakładu głównego, a jednocześnie dostarczających ciepło na potrzeby miasta. Jej łączna moc elektryczna wynosi 345 MWe, a łączna moc cieplna to 2149 MWt – przypomniał Marcin Wasilewski, Dyrektor Biura ds. Energetyki PKN ORLEN