28.10.2016

ORLEN i PGNiG rozpoczęły wydobycie gazu ze złoża Karmin w Wielkopolsce

Uruchomienie wydobycia z odwiertu Karmin-1 oraz rozbudowa Ośrodka Grupowego Jarocin zrealizowana została z udziałem 51% Grupy PGNiG oraz 49% Grupy ORLEN. Obie firmy, za pośrednictwem dedykowanych działalności poszukiwawczo-wydobywczej spółek, razem wykonywały prace związane z wierceniem i zagospodarowaniem złoża oraz czuwały nad jakością i bezpieczeństwem.

Inwestycja w Nowym Karminie

Złoże gazu ziemnego Karmin zostało odkryte w 2014 roku w wyniku wspólnych prac poszukiwawczych realizowanych przez partnerów na koncesji „Jarocin-Grabina” nr 16\2001\p. Znajduje się ono w granicach Gminy Dobrzyca, w powiecie pleszewskim, w województwie wielkopolskim. Wydobywalne zasoby gazu ziemnego w złożu, w przeliczeniu na gaz wysokometanowy oceniane są na 403 mln m3 , co daje perspektywę pozyskiwania surowca przez 20 najbliższych lat.

Nowoczesne instalacje, które powstały na terenie Strefy Przyodwiertowej Karmin (SP Karmin), służą do wstępnego oczyszczania i osuszania wydobytego gazu ziemnego. Obiekt jest zautomatyzowany, a procesy realizowane w SP Karmin będą obsługiwane zdalnie, z Ośrodka Grupowego Jarocin (OG Jarocin) w miejscowości Wilcza. Tam właśnie trafiać będzie, przesyłany 13-kilometrowym rurociągiem, wydobyty ze złoża Karmin gaz. Na potrzeby przyłączenia SP Karmin, w OG Jarocin została dobudowana dedykowana instalacja, odpowiedzialna za dostosowanie parametrów gazu do tych wymaganych przez sieć dystrybucyjną. Następnie gaz kierowany będzie gazociągami DN125 i DN150 do Kopalni Gazu Ziemnego Radlin, a stąd do gazociągu przesyłowego DN500 relacji Radlin-Krobia.

Synergia działania

PGNiG i PKN ORLEN od 2007 r. prowadzą wspólne prace poszukiwawczo-wydobywcze na terenie Polski. Partnerskie działania obecnie realizowane są na obszarze 14 krajowych koncesji w zachodniej i południowo-wschodniej Polsce. Współpraca obejmuje m.in. eksploatację gazu ziemnego z 7 złóż w Wielkopolsce (na obszarze Płotki, do którego zaliczane są również instalacje SP Karmin i OG Jarocin) oraz wspólne prace poszukiwawczo-rozpoznawcze w pozostałych regionach (projekt Sieraków i Bieszczady). Łączne zasoby wydobywalne w eksploatowanych wspólnie złożach wynoszą 15,5 mln BOE. W drugim kwartale 2016 roku średnie wydobycie osiągnęło natomiast poziom 2,7 tys. BOE/D. Partnerską relację i dobre efekty współpracy ugruntował podpisany przez obie firmy 14 lipca 2016 r. list intencyjny o potencjalnym rozszerzeniu współpracy w zakresie poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania węglowodorów o nowe obszary w Polsce. Poza działalnością operacyjną firmy PGNiG i PKN ORLEN wspólnie angażują się w projekty naukowo-badawcze w ramach programu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju o nazwie „Blue Gas”, ukierunkowanego na opracowanie i komercjalizację innowacyjnych technologii wydobywczych.