15.03.2024

ORLEN spełnił warunek połączenia z PGNiG

ORLEN podpisał umowę sprzedaży udziałów w spółce Gas Storage Poland. Tym samym spełniony został warunek połączenia ORLEN i PGNiG wskazany przez Prezesa UOKiK. Zawarta umowa dotyczy zbycia wyłącznie operatora systemu magazynowania, natomiast same magazyny pozostają własnością Grupy ORLEN. Nabywcą udziałów jest należący do Skarbu Państwa operator systemu przesyłowego, spółka Gaz-System. Ich przejęcie wymaga jeszcze zgody Prezesa UOKiK na koncentrację. Transakcja jest kolejnym ważnym krokiem w kierunku wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Umowę zawartą pomiędzy ORLEN a Gaz-System poprzedziła w lutym br. zgoda Akcjonariuszy koncernu na zbycie 100 proc. udziałów w spółce Gas Storage Poland, pełniącej funkcję operatora systemu magazynowania gazu ziemnego. Operator udostępnia pojemności i moce instalacji magazynowych wszystkim uczestnikom rynku usług magazynowania gazu. ORLEN zawarł z Gas Storage Poland umowę, w ramach której spółka ta zarządza pojemnościami podziemnych magazynów gazu należących do koncernu, zlokalizowanych w Kosakowie, Mogilnie, Wierzchowicach, Brzeźnicy, Swarzowie, Husowie oraz Strachocinie. Ich łączna pojemność magazynowa wynosi aktualnie ponad 3,3 mld m sześciennych.

ORLEN realizuje obecnie inwestycję w rozbudowę pojemności magazynowych PMG Wierzchowice, największego podziemnego magazynu gazu w Polsce, które zwiększą się o 800 mln m sześc. - z obecnych 1,3 mld m sześc. do 2,1 mld m sześc. W wyniku realizacji tej inwestycji zdolności magazynowania gazu w Polsce zwiększą się aż o jedną czwartą do 4,1 mld m sześc. Dzięki temu istotnie wzrośnie bezpieczeństwo dostaw gazu do polskich odbiorców. Zakończenie prac budowlanych planowane jest na przełomie 2025 i 2026 roku.