21.10.2016

PKN ORLEN z historycznie najwyższą liczbą punktów i czterema nagrodami

Raport Zintegrowany i sprawozdanie finansowe Grupy ORLEN za 2015 rok zostały bardzo wysoko ocenione w konkursie The Best Annual Report. PKN ORLEN otrzymał: nagrodę specjalną za najlepszy raport zintegrowany, wyróżnienie za najlepsze, bliskie ideału sprawozdanie finansowe, w kategorii „Przedsiębiorstwa”, wyróżnienie specjalne za kilkuletnie zaangażowanie zespołu w podnoszenie jakości sprawozdań finansowych i tytuł Best of The Best, przyznawany firmom, którym co najmniej trzykrotnie udało się zdobyć najwyższe wyróżnienie w konkursie. Raport zdobył łącznie największą liczbę punktów w historii tego konkursu.

Koncern po raz drugi zaprezentował swoją działalność w formule zintegrowanej, łączącej sprawozdawczość finansową z pozafinansowymi aspektami funkcjonowania. Nagroda dla PKN ORLEN w kategorii raport zintegrowany została umotywowana przez Kapitułę Konkursu najwyższym stopniem zintegrowania treści. Ze względu na istotny progres prac spółki nad integracją treści pozafinansowych w raporcie Kapituła zdecydowała o zmianie rangi lauru z wyróżnienia na nagrodę.

- Niezmiernie cieszy, że raport został już po raz drugi z rzędu uznany za najlepszy na rynku polskim. W tym roku po raz pierwszy zaprezentowaliśmy pełne spektrum działalności pozafinansowej z perspektywy całej Grupy ORLEN. Nagroda ta jest dla nas najlepszym potwierdzeniem, że wybraliśmy właściwą drogę w komunikacji z interesariuszami. Jestem przekonany, że Koncern przyczynia się do popularyzacji najwyższych standardów raportowania działalności finansowej i pozafinansowej jednocześnie przecierając szlaki dla innych firm. Mam nadzieję że ten trend się utrzyma i z roku na rok firm decydujących się na tę formułę raportowania będzie więcej – powiedział Wojciech Jasiński, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2015, został opublikowany wyłącznie online w polskiej i angielskiej wersji językowej. Prezentuje działalność Grupy ORLEN, jej model biznesowy, strategię, proces budowy wartości i wyniki finansowe z perspektywy najważniejszych grup interesariuszy. Układ i treści publikacji opierają się na strukturze i wytycznych w zakresie raportowania zintegrowanego, rekomendowanych przez IIRC (International Integrated Reporting Council) oraz w odniesieniu do działalności pozafinansowej według GRI (Global Reporting Initiative). Raport uwzględnia również kierunki najnowszego prawodawstwa unijnego w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych oraz dotyczących różnorodności.

The Best Annual Report 2015 jest najważniejszym w Polsce konkursem oceniającym sposób raportowania spółek publicznych. W skład jego kapituły wchodzą przedstawiciele EY, KPMG, PWC, Mazars, Misters Audytor, Polskiego Instytutu Relacji Inwestorskich, Izby Domów Maklerskich, Izby Gospodarczej, KIBR, OPTI TFI, NBS Communications, Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, a także środowisk naukowych i mediów. Jego adresatami są wszystkie firmy przygotowujące skonsolidowane raporty roczne według MSSF/MSR. Ideą konkursu jest promowanie najwyższych standardów sporządzania raportów rocznych, zgodnie z obowiązującymi wymogami formalnymi, zaleceniami instytucji międzynarodowych i dobrymi praktykami w tym zakresie, co w efekcie ma przekładać się na zwiększenie bezpieczeństwa rynku kapitałowego w Polsce.