11.10.2016

Rafineria Grupy ORLEN w czeskich Kralupach wznawia produkcję

Unipetrol, strategiczna spółka Grupy Kapitałowej ORLEN, wznowiła proces produkcyjny w rafinerii w Kralupach po awarii instalacji krakingu katalitycznego (Fluid Catalytic Crac), do której doszło w maju tego roku.

Prace naprawcze jednostki FCC, służącej do konwersji frakcji węglowodorowych o wysokiej temperaturze wrzenia i wysokiej masie cząsteczkowej we frakcje lekkie (LPG, benzyna, olej napędowy), objęły wymianę uszkodzonych części instalacji, których wartość oszacowano na 0.4 mld CZK.

- Udało nam się wykorzystać ten nieplanowany postój remontowy na przeprowadzenie dodatkowych prac modernizacyjnych i wykonanie regularnej konserwacji wszystkich obiektów w kompleksie, która pierwotnie zaplanowana była na 2017 rok. Dzięki temu kolejny regularny przegląd modernizacyjny powinien nastąpić nie wcześniej niż w 2018 roku - powiedział Krzysztof Zdziarski, Członek Zarządu Unipetrol ds. produkcji rafineryjnej

Rafineria w Kralupach, to obok kompleksu rafineryjnego w Litvinovie, jedna z dwóch rafinerii w Czechach. Obie zarządzane są przez Ceska Rafinerska, której jedynym udziałowcem jest Unipetrol. Jej zdolność przerobu wynosi 3,3 mln ton ropy rocznie.